We produce fluid power solutions

Flexible medium-pressure filter system

Series HD 037 / HD 057 / HD 077 / HD 097

Kalite yönetiminizi ISO9001ff ile belgelemek istiyorsanız, ölçüm cihazlarınızın düzenli olarak kalibre edilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, sertifikalı sensörlerimiz ile kalibrasyon hizmeti sunuyoruz. Partikül sayma cihazınızı kontrol edebilmeniz için, cihazlarınızın kalitesini istediğiniz zaman denetleyebileceğiniz sertifikalı referans süspansiyonları da üretiyoruz.

ARGO-HYTOS yağ analizi, hem standart laboratuvar analizini, hem de özel elektrik transdüserleri kullanılarak yapılan gelişmiş durum analizini içermektedir. Yağın durumu çok daha hassas bir şekilde analiz edilebilir. Sunulan test yöntemlerini bir sonraki sayfada bulabilirsiniz.

Subscribe newsletter