We produce fluid power solutions

Stationary Particle Monitor

Stacjonarny licznik cząstek

OPCom - wersja do płynów z dodatkiem estrów fosforanowych

W licznikach typu OpCom cząstki przepływające przez wiązkę laserową blokują promień światła padający ze źródła na detektor. Generowany jest sygnał proporcjonalny do ich wielkości. Stopień zabrudzenia cząstkami stałymi określany jest za pomocą odpowiedniego kodu, najczęściej wg standardu ISO 4406:1999
lub SAE AS 4059. Pomiary mogą być odczytywane na wyświetlaczu, gromadzone we wbudowanej pamięci lub przesyłane za pomocą interfejsu CANOpen, RS232 lub 4-20mA.

Zapytanie

Podobne produkty

OPCom FerroS
OPCom - wersja podstawowa
OPCom - wersja bez wyświetlacza
Subscribe newsletter