We produce fluid power solutions

Stationary Particle Monitor

Ferromagnetyczny czujnik zużycia

OPCom FerroS

Podczas pracy urządzeń dochodzi do zużywania się podzespołów.
Do oleju dostają się cząstki metaliczne, których ilość wzrasta wraz
z postępującym zużywaniem się danego elementu. Sensor OPCom
FerroS jest pierwszym czujnikiem na rynku, który pozwala
na skuteczne monitorowanie tego typu zanieczyszczeń. Pomiar
zużycia realizowany jest na zasadzie pojemnościowego pomiaru
cząstek ferromagnetycznych w oleju. Generowany jest sygnał
wyjściowy 4-20mA, proporcjonalny do stopnia uszkodzenia danego
urządzenia. Sensor zasilany jest napięciem 9…33VDC.

Read more in our news

Zapytanie

Podobne produkty

OPCom - wersja do płynów z dodatkiem estrów fosforanowych
OPCom - wersja bez wyświetlacza
OPCom - wersja podstawowa
Subscribe newsletter