We produce fluid power solutions

Software

Oprogramowanie do przechwytywania, magazynowania, i wizualizowania danych z czujników

LubMon PClight

Dane z czujników stanu oleju mogą przechwytywane,
magazynowane i wizualizowane w czasie rzeczywistym
za pomocą dedykowanego oprogramowania LubMon PClight.
Komunikacja jest możliwa poprzez RS232 lub TCP/IP. Adres IP
oraz port COM mogą być wybrane dowolnie. Zebrane dane
można wyeksportować do pliku tekstowego (format txt.).

Pobierz oprogramowanie:

LubMon PClight_exe_only

 

LubMon PClight_Install

 

 

 

Zapytanie

Dane techniczne

Podobne produkty

LubMon Config
OPCount Download
Subscribe newsletter