We produce fluid power solutions

Czujnik parametrów i poziomu oleju

LubCos Level

Rodzina LubCos działa na zasadzie sensorów umieszczonych
na elektrycznej płytce drukowanej, które rejestrują zmiany
właściwości fizycznych oleju w funkcji czasu. W przypadku
czujnika LubCos Level mierzone parametry to temperatura,
wilgotność względna, przenikalność elektryczna względna,
przewodnictwo właściwe i poziom oleju. Zmiany parametrów
rejestrowane przez czujnik automatycznie dają obraz o stopniu
zestarzenia oleju i pozwalają na oszacowanie właściwego
momentu jego wymiany. Ponieważ przenikalność elektryczna
względna oraz przewodnictwo właściwe są mocno zależne
od temperatury, sensor równolegle generuje dane dla
temperatury bieżącej jak i referencyjnej. Pomiary mogą być
przesyłane za pomocą protokołu CANOpen, RS232 lub 4-20mA.

Read more in our news

Zapytanie

Podobne produkty

LubCos H2O+ II
LubCos H2O

FAQ

Subscribe newsletter