We produce fluid power solutions

Czujnik parametrów oleju

LubCos H2O+ II

Rodzina LubCos działa na zasadzie sensorów umieszczonych
na elektrycznej płytce drukowanej, które rejestrują zmiany
właściwości fizycznych oleju w funkcji czasu. W przypadku
czujnika LubCos H2O+ II mierzone parametry to temperatura,
wilgotność względna, przenikalność elektryczna względna
i przewodnictwo właściwe. Zmiany parametrów rejestrowane
przez czujnik automatycznie dają obraz o stopniu zestarzenia
oleju i pozwalają na oszacowanie właściwego momentu jego
wymiany. Ponieważ przenikalność elektryczna względna oraz
przewodnictwo właściwe są mocno zależne od temperatury,
sensor równolegle generuje dane dla temperatury bieżącej
jak i referencyjnej. Pomiary mogą być przesyłane za pomocą
protokołu CANOpen, RS232 lub 4-20mA.

Read more in our news

Zapytanie

Podobne produkty

LubCos H2O
LubCos Level

FAQ

Subscribe newsletter