We produce fluid power solutions

Kalibracja czujników

Zgodnie z wymogami normy ISO 9001, dotyczącej systemów zarządzania jakością, urządzenia pomiarowe powinny być regularnie kalibrowane. Aby wspomóc naszych klientów w spełnieniu wyżej wspomnianego wymogu oraz utrzymaniu najwyższej jakość pomiarów, oferujemy okresową kalibrację zakupionych czujników. Po wykonanej usłudze każde urządzenie jest dostarczane do klienta wraz z odpowiednim certyfikatem i protokołem kalibracji.

 

 

 

Subscribe newsletter