We produce fluid power solutions

Kalibracja czujników

Zgodnie z wymogami normy ISO 9001, dotyczącej systemów zarządzania jakością, urządzenia pomiarowe powinny być regularnie kalibrowane. Aby wspomóc naszych klientów w spełnieniu wyżej wspomnianego wymogu oraz utrzymaniu najwyższej jakość pomiarów, oferujemy okresową kalibrację zakupionych czujników. Po wykonanej usłudze każde urządzenie jest dostarczane do klienta wraz z odpowiednim certyfikatem i protokołem kalibracji.

 

 

 

Naprawy sprzętu

W razie awarii dokonujemy przeglądów czujników i elementów pomiarowych. Sporządzamy kosztorys i jeżeli to konieczne wykonujemy naprawy. Gwarantujemy profesjonalną i szybką obsługę oraz użycie tylko oryginalnych części zamiennych.

Pobierz protokół przekazania sprzętu

 

 

Subscribe newsletter