We produce fluid power solutions

Jakość przede wszystkim

Niezmienna, najwyższa jakość jest standardem dla naszych produktów i oznacza spełnianie jasno określonych oczekiwań klienta oraz zagwarantowanie sprawnej obsługi. Jednak jakość to nie tylko systemy i procedury, ale przede wszystkim sposób myślenia. Odpowiedzialność za jakość marki ARGO-HYTOS nie leży jedynie po stronie działu produkcyjnego, lecz dotyczy również działu operacyjnego, technicznego i działu sprzedaży. Dlatego:

 • Chcemy znaleźć się w gronie najlepszych dostawców
 • To klient wyznacza standardy współpracy
 • Filozofia “zero wad” (zero-defect philosophy)  dotyczy wszystkich naszych produktów oraz usług, jest podstawą naszych działań i systemów zarządzania jakością
 • Ciągłe doskonalenie jest kluczem do spełniania stawianych nam wymagań

 

 

Powyższe zasady wdrażamy poprzez:

 • Uświadamianie naszym pracownikom, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za jakość produktów
 • Podnoszenie kompetencji i korzystanie z doświadczenia naszych pracowników
 • Skuteczne ulepszanie systemów zarządzania
 • Wyznaczanie sobie ambitnych, wymiernych oraz osiągalnych celów
 • Prewencyjne unikanie awarii
 • Szybkie i efektywne usuwanie przyczyn w momencie wystąpienia usterki
 • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami i angażowanie ich w procesy podnoszenia jakości.

Wszystko to sprawia, że ARGO-HYTOS jest wiarygodnym partnerem, który stawia jakość na pierwszym miejscu. Tej zasady trzymają się wszyscy pracownicy i dotyczy ona działań podejmowanych każdego dnia.

Jednocześnie umiejętne zarządzanie procesami zgodnie z normami ISO 9001 pozwala w optymalny sposób kontrolować kryteria jakości uwzględniając wszystkie obszary przedsiębiorstwa i etapy produkcji.

 

 

 

 

 

Updated 04/2021
Subscribe newsletter