We produce fluid power solutions

Polityka ekologiczna w ARGO-HYTOS

Mając na uwadze dobro naszych pracowników, sąsiadów, społeczeństwa, a także przyszłych pokoleń, bardzo poważnie traktujemy temat ochrony środowiska. Wierzymy, że dobrze wyszkolony, należycie poinformowany i zmotywowany pracownik jest warunkiem aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Poza przestrzeganiem wszelkich obowiązujących przepisów i innych wiążących wymogów, zobowiązujemy się do oceny wszystkich procesów i działań oraz mądrego zarządzania zasobami. Zależy nam także na rozwoju procesów i produktów w sposób zrównoważony oraz neutralny dla klimatu. Aspekt ekologiczny zakupów, rozwoju, produkcji i dystrybucji naszych produktów (zawory, zasilacze, filtry, wkłady filtracyjne, akcesoria do układów hydraulicznych i systemów smarowania) jest istotnym elementem przyczyniającym się do ochrony środowiska i zmniejszenia poziomu jego zanieczyszczenia.

Dzięki planowaniu oraz wdrażaniu polityki ekologicznej i jej celów, jak również definiowaniu odpowiedzialności, możemy nieustannie podnosić jakość systemu zarządzania środowiskowego i wewnętrznych działań proekologicznych. Przyczynia się do tego również kontrola, wdrażanie środków naprawczych, jak również ocena efektywności środowiskowej przez zarząd.

Polityka grupy ARGO-HYTOS dot. pozyskiwania minerałów z terenów objętych konfliktem
Click here to read about ARGO-HYTOS Conflict Minerals Policy

 

 

General Customer information of the ARGO-HYTOS Group on the Toxic Substances Control Act (TSCA)
Click here to read the whole document

 

 

Updated 09/2023
Subscribe newsletter