We produce fluid power solutions

Nepřímo řízený proporcionální rozváděč, určený do prostředí s nebezpečím výbuchu

PRMX8-06

Dn 06 (D03) • Qmax 140 l/min (37 GPM) • pmax 350 bar (5100 PSI)

 • Ventil a elektromagnet svou konstrukcí zabraňují vzniku takové teploty povrchu, která by mohla zapříčinit vznícení zařízení
 • Certifikace cívky elektromagnetu ATEX podle směrnice 2014/34/EU platné pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Platné pro prostředí s plyny a prachem
 • Robustní provedení s těsným uzavřením elektrických částí zalitím (ochrana m), odolné proti mechanickému poškození
 • Nepřímo řízený proporcionální rozváděč s vysokým hydraulickým výkonem
 • Plynulé řízení objemového průtoku a směru toku kapaliny v závislosti na řídicím signálu
 • Snížení závislosti hydraulického výkonu ventilu na viskozitě kapaliny použitím pětikomorového tělesa
 • Cívky 12 nebo 24 V DC s možností otočení o 90° ›› Ve standardním provedení je povrch ventilu zinkován s ochranou proti korozi 520 h v NSS dle ISO 9227
  Inquiry

  Specifications

  • Type
  • Q max. l/min (GPM)
  • P max. bar (PSI)
  • Data sheet
  • Download

  Related products

  SMT
  SP

  Subscribe newsletter