We produce fluid power solutions

Výrobky

Filtrační technika

Hlavní kompetencí podniku ARGO-HYTOS v oblasti filtrační techniky jsou náročná řešení, která se používají především v převodech a hydraulických a mazacích systémech. Paleta realizací sahá od stacionárních průmyslových zařízeních až k mobilním použitím.

Ústředním bodem aktivit podniku ARGO-HYTOS jsou především individuálně koncipované filtry a řešení systému, která jsou přesně přizpůsobena požadavkům zákazníka. Přitom dostává zákazník know-how vedoucího specialisty v oblasti technologie a využívá zkušenosti z četných vývojových projektu z nejrůznějších odvětví.

Vedle specifických zákaznických vývojů nabízí ARGO-HYTOS také obsáhlý program inovačních standardních řešení, která pokrývají široké spektrum použití:

 • Sací filtry
 • Zpětné a zpětné-sací filtry
 • Tlakové a vysokotlaké filtry
 • Plnicí a zavzdušňovací filtry
 • Příslušenství filtru

Systém údržby kapalin

Efektivní management hydrauliky nejen snižuje náklady na obsluhu a údržbu, nýbrž přispívá také v rozhodující míre ke zvyšování dostupnosti, produktivity a hospodárnosti technických zařízení. ARGO-HYTOS dodává výrobky pro manuální a automatické ´čištění hydraulických kapalin:

 • Plnicí agregáty
 • Přenosné a stacionární filtrační přístroje pro filtraci ve vedlejším okruhu
 • Systémy pro servis olejů s monitorováním čistoty pomocí čítačů částic
 • Odvodňovací systémy

Senzory a měřicí technika

Důraz je kladen na systémy, které dovolují spolehlivé posouzení stavu hydraulických kapalin.

Senzory a měricí technika ARGO-HYTOS jsou zaměřeny přesně na toto spektrum úloh. Zahrnují přístroje a řešení systému, která umožňují jak monitorování on-line při probíhajícím provozu, tak i analýzu vzorku z láhví za laboratorních podmínek.

 • Stacionární monitory částic
 • Přenosné přístroje pro diagnózu olejů
 • Software pro vyhodnocení dat a analýzu trendu

Řídicí a regulační technika

Kompetentnost podniku ARGO-HYTOS v oblasti řízení a regulace hydraulických systému je výsledkem více než padesátiletých zkušeností. Základem aplikací je široký výrobní program ventilu, agregátu a řídicích bloku ve všech běžných provedeních a způsobech činnosti, jakož i proporcionální ventily a k nim příslušné rídicí elektroniky:

 • Ventily pro montáž na panel - škrticí, tlakové a jednosměrné ventily světlosti 04 až 10
 • Přímo řízené rozváděče světlostí 04 až 10 a nepřímo řízené rozváděče světlostí 16 až 25
 • Vestavné ventily
 • Přímo řízené proporcionální ventily s možností a bez možnosti polohové zpětné vazby ve světlostech 04 až 10
 • Analogová a digitální rídicí elektronika pro umístění na ventil nebo do skříňového rozváděče
 • Stavebnice agregátu
 • Řídicí bloky dle požadavku zákazníka

Zvláštní důraz je kladen na vývoj specifických zákaznických řešení, která jsou založena na osvědčených technologiích a záměrně přizpůsobena příslušnému profilu požadavku.

Updated 01/2018
Subscribe newsletter