We produce fluid power solutions

Přístroje k zapůjčení

Nabízíme služby související s filtrací hydraulických kapalin a vyhodnocováním stavu oleje.
Naše servisní zařízení se osvědčila nejenom při zjišťování míry kontaminace oleje pevnými částicemi nebo vodou, ale take při vyhodnocování stavu pracovní kapaliny pomocí analýzy fyzikálnch vlastností oleje.
Velmi jemné filtrační vložky zabudované do našich servisních jednotek zaručují vynikající čistotu kapalin, čímž je zajištěna maximální ochrana zařízení našich zákazníků.
Podporu zákazníkům poskytujeme v následujících oblastech:

  • paralelní filtrace, plnění strojů čerstvým olejem
  • odlučování vody z oleje
  • čištění olejových systémů
  • modernizace stávajících hydraulických zařízení
  • instalace stacionárních filtračních zařízení do pracovních strojů, např. do vstřikovacích strojů, lisů, hydraulických agregátů atd.
  • instalace, uvedení do provozu a údržba hydraulických zařízení
  • technické poradenství

Examples of realizations

please click here


Reference

please click here

 


Doplňkově nabízíme našim zákazníkům možnost zapůjčení následujícího vybavení:

Jednotky na údržbu oleje:

FAPC 016

UM 045 / UMPC 045

OPS 010

Snímače a měřicí přístroje:

OPCOUNT

Opcom portable Oil lab

OPcom Particle Monitor

lubcos H2o

Lubcos h2O+II

Lubcos Level

lubcos Vis+

Subscribe newsletter