We produce fluid power solutions

Mise a vize

  • Christian H. Kienzle, CEO
    Christian H. Kienzle, CEO
  • Erich Hofer, CFO

Naším cílem je stát se jedním z předních výrobců techniky hydraulických systémů na světě. Přitom i nadále zůstáváme rodinným podnikem.

S pomocí nejpřednějších technologií na všech dnešních i budoucích polích působnosti přispějeme k tomu, že se výrobky pro naše zákazníky budou stále a velmi intenzivně zlepšovat.

Špičkových výsledků dosáhneme díky neustálému důrazu na kvalitu, ať se to týká zaměstnanců, výrobků, procesů nebo služeb.

Mise a vize společnosti ARGO-HYTOS

Mission & Vision Statements ARGO-HYTOS
"Jako rodinný podnik se ARGO-HYTOS international řídí hodnotami jako je prospěch zákazníka, kvalita, inovace a trvalý rozvoj."

Christian H. Kienzle, CEO

Subscribe newsletter