We produce fluid power solutions

Kvalita z přesvědčení

Trvalá kvalita je základem vysoce hodnocených výrobků, které přesně odpovídají definovaným požadavkům a zaručují bezvadnou funkci. Avšak kvalita není jen otázkou systému a postupu, musí především určovat myšlení všech zúčastněných. A to nejen ve výrobě, ale i v administrativních oblastech, v konstrukci a obchodě.

 • Naším cílem je patřit k nejlepším dodavatelům našich zákazníku
 • Zákazník je ten, který o tom rozhoduje
 • Filozofie nulových vad platí pro všechny naše výrobky a služby, je základnou našich obchodu a našeho systému řízení kvality
 • Cestou ke splnění našeho cíle je neustálé zlepšování

Tyto zásady hodláme realizovat tím, že

 • každému zaměstnanci zdůrazníme odpovědnost za kvalitu našich výrobku a služeb a přeneseme ji na něj
 • budeme využívat a podporovat kompetence a zkušenosti našich zaměstnanců
 • budeme aktivně používat a stále zlepšovat náš popsaný systém řízení kvality
 • si stanovíme ambiciózní, měřitelné a dosažitelné cíle, jejichž plnění budeme neustále kontrolovat a v případe neplnění učiníme efektivní opatření k nápravě
 • prevence vad bude mít u nás vyšší prioritu, než jejich rozpoznání
 • se při výskytu chyby budeme snažit o co nejrychlejší a nejúčinnější vypátrání příčiny a její odstranění
 • nasadíme veškeré nutné potenciály, abychom vytvořili optimální předpoklady pro tvorbu a rozvoj našich procesu a budeme spolupracovat se spolehlivými dodavateli, které do těchto procesu, týkajících se kvality, rovněž zapojíme
 • budeme svým zákazníkům dobrým partnerem, vyjdeme vstříc jeho přáním a společně budeme sledovat stejný cíl

To činí ze společnosti ARGO-HYTOS spolehlivého partnera, pro kterého je kvalita nedílnou součástí filozofie podniku, je pevně ukotvena v myslích jeho zaměstnanců a každý den znovu je uváděna do praxe. Díky širokému záběru vlastní produkce v obou svých výrobních závodech má společnost ARGO-HYTOS bezprostřední vliv na rozhodující procesy a tím i optimální přehled o veškerých kritériích kvality.

Nedílnou součástí je propracovaný management kvality, certifikovaný podle ISO 9001, který kromě výroby zahrnuje všechny úseky podniku.

 

 

 

 

Updated 04/2021
Subscribe newsletter