We produce fluid power solutions

Politika životního prostředí

Protože nám záleží na našich zaměstnancích, našich bližních, na veřejnosti i na budoucích generacích, je pro nás ochrana životního prostředí velmi důležitá. Mít dobře vyškolené, informované a vysoce motivované zaměstnance je předpokladem aktivní ochrany životního prostředí.

Kromě dodržování všech příslušných předpisů a závazných požadavků se zavazujeme posuzovat všechny procesy a činnosti s ohledem na jejich potenciální dopad na životní prostředí, vyhýbat se plýtvání zdroji a neutrálním způsobem zlepšovat naše procesy a produkty v udržitelném klimatu.

Zohlednění ekologických aspektů při nákupu, vývoji, výrobě a distribuci našich produktů (ventily, agregáty, filtry, filtrační prvky a příslušenství pro hydraulické a mazací systémy) je důležitým faktorem přispívajícím k ochraně životního prostředí a prevenci znečištění životního prostředí.

Plánováním a implementací environmentálních politik a cílů a definováním odpovědností, dosahujeme neustálého zlepšování našeho systému environmentálního managementu a našeho interního environmentálního chování. K tomu přispívá monitorování a nápravná opatření, stejně jako hodnocení environmentální výkonnosti vrcholovým managementem.

Politika konfliktních minerálů skupiny ARGO-HYTOS
Click here to read about ARGO-HYTOS Conflict Minerals Policy

Všeobecné informace pro zákazníky skupiny ARGO-HYTOS k zákonu o kontrole toxických látek (TSCA)
Click here to read the whole document

 

 

Updated 09/2023
Subscribe newsletter