We produce fluid power solutions

#BeTheSolution #BeARGOHYTOS

Josef Panýr
Vedoucí montáže ventilů ARGO-HYTOS Česká republika
Zaměstnancem ARGO-HYTOS od roku 1995

Prosím, můžete nám popsat Váš běžný pracovní den ve funkci vedoucího segmentu montáže ventilů?

Můj den začíná tím, že si vyslechnu report podřízeného mistra, který mě informuje o úspěšnosti splnění úkolů z předchozího dne. Okamžitě reaguji na případné problémy a navrhuji a realizuji se svým teamem nápravná opatření. Následuje fyzická prohlídka jednotlivých pracovišť a jejich personální obsazenost. Jakmile ukončím každodenní obchůzku po svém pracovním úseku, vracím se ke svému stolu a řeším operativu pro zajištění plynulé výroby na nejbližší období. Na konci každého měsíce hodnotím pracovní výkony jednotlivých pracovníků a snažím se je tak motivovat do další práce. Mimo své běžné povinnosti jsem členem výkonného teamu projektu Smart Flow, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti našeho závodu. Mým dílčím úkolem v tomto projektu je optimalizovat logistický řetězec uvnitř závodu.

Kdy jste si uvědomil, že Vaše rozhodnutí přidat se k týmu ARGO-HYTOS bylo správné?

Po znovu oživení ekonomiky v problémovém roce 2008 a následném výborném restartu společnosti ARGO-HYTOS v roce 2009, kdy opět rostl zájem o naše kvalitní produkty, jsem byl hrdý, že jsem členem týmu ARGO-HYTOS a i já jsem se vlastními silami podílel na získaném úspěchu. Spokojenost našich zákazníků mě v tom pouze utvrzuje.

Čeho si na ARGO-HYTOS nejvíce ceníte?

Na ARGO-HYTOS si cením osobního přístupu k zaměstnancům, tradice a kvality výrobků. V našem regionu má značka ARGO-HYTOS výbornou reputaci. Jak jsem již avizoval výše, je mi ctí být členem ARGO-HYTOS týmu, který mi umožňuje se profesně vzdělávat.

Rolí ARGO-HYTOS je nabízet řešení. Jak k těmto řešením přispíváte?

Moje role v ARGO-HYTOS spočívá v realizaci výroby, včasnosti dodávek a v neposlední řadě hlavně v práci s lidmi a jejich vedení, motivaci a profesním růstu. Podílím se na zavádění racionalizačních procesů. Mnoho odpovědí a řešení na mé pracovní výzvy nacházím v řadě školení a workshopů, které pro mě firma připravila. Mé pracovní úspěchy ve firmě mi dávají pocit, že jsem firmě prospěšný.

Subscribe newsletter