We produce fluid power solutions

Údržba kapalin u zvedacích plošin společnosti PALFINGER Platforms pomocí FAPC 016

 

POČÁTEČNÍ SITUACE
Specifikace požadovaných hodnot čistoty oleje společnosti PALFINGER Platforms podle ISO 4406 je v současné době 17/15/12; kapacita olejové nádrže u většiny vyrobených zvedacích plošin se pohybuje od 45 do 400 litrů.
V rámci zkušebního postupu je přesně vymezen čas potřebný k čištění hydraulického oleje cirkulujícího v systému zdvihacích plošin. Pro optimalizaci potřebného času hledala společnost Palfinger odpovídající filtrační zařízení pro údržbu kapalin, které by bylo vhodné pro větší objemový průtok a zároveň by poskytovalo možnost nepřetržitého sledování dosažené třídy čistoty oleje během procesu filtrování nebo během plnění. V roce 2015 byly od ARGO-HYTOS zakoupeny tři filtrační agregáty FAPC 016, které se, i díky snadné manipulaci, nejlépe hodily pro požadovaný účel.

ŘEŠENÍ
Tento servisní filtrační agregát je vhodný pro paralelní filtraci hydraulických a mazacích olejových systémů i pro jejich plnění. Požadavky společnosti PALFINGER Platforms na doplnění dalšího místa pro sledování třídy čistoty oleje na zařízení byly rovněž splněny.
ARGO-HYTOS upravil a přizpůsobil agregát FAPC 016 požadovaným potřebám. Ve spolupráci se společností HANSA-FLEX v Görlitzu bylo základní vybavení agregátu doplněno novými hydraulickými hadicemi s rychlospojkami. Původní sada sacího síta s plastovým dílcem byla nahrazena vysokotlakým bezpečnostním ARGO-HYTOS filtrem HD 150, který slouží jako prevence funkčních poruch čerpadla. Doplnění dalšího odběrného místa v systému bylo ideálním řešením požadavku na přesnější sledování čistoty oleje.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA
Během závěrečné kontroly zvedací plošiny je do hydraulického obvodu připojen filtrační agregát s průtokem 16 l/min a hydraulický olej, protékající paralelní větví, je vyčištěn.
Přeprava agregátu FAPC je snadná díky kompaktní konstrukci, která zároveň umožňuje i přístup k těžko dostupným oblastem hydraulického systému, jako je např. olejová nádrž.
S integrovanými ultra jemnými filtračními vložkami EXAPOR®MAX 2 od společnosti ARGO-HYTOS lze dosáhnout nejvyššího stupně čistoty díky vysoké separační účinnosti a velké kapacitě zachycených nečistot. Během procesu čištění lze pomocí integrovaného monitoru částic OPCom trvale sledovat požadovanou třídu čistoty. Displej zobrazuje počty částic o velikosti 4, 6, 14 a 21 µm v třídách podle ISO 4406:1999.

VÝSLEDEK
Vzhledem k tomu, že se využívání servisních filtračních agregátů ARGO-HYTOS u společnosti PALFINGER Platforms plně osvědčilo, byly na začátku dubna 2020 objednány další dva filtrační agregáty FAPC 016. Tým odborníků ARGO-HYTOS nabízí trvalou podporu a je připraven zodpovědět všechny dotazy týkající se zařízení na údržbu kapalin v hydraulických systémech a jejich integrace, aplikace a uvedení do provozu.
Využívání servisních filtračních agregátů na údržbu oleje tak pomáhá vyhnout se nákladům spojeným se servisními návštěvami u uživatelů a následně i předejít případným reklamacím.

Zaujal vás tento příběh? Máte pro nás podobnou výzvu?
Kontaktujte našeho obchodního zástupce pro systémy údržby kapalin.

   Stažení celého znění článku ve formátu PDF    

Subscribe newsletter