We produce fluid power solutions

Kalibrace / laboratorní rozbor

Pokud chcete mít Váš management kvality certifikován podle ISO 9001ff,  musíte Vaše měřidla pravidelně kalibrovat. Používáte-li naše senzory, nabízíme Vám k nim kalibrační servis s příslušným certifikátem. Ke kontrole Vašeho čítače částic pro Vás vyrobíme certifikované referenční suspenze, se kterými budete moci kdykoliv zkontrolovat kvalitu Vašich zařízení.

Analýza oleje ARGO-HYTOS zahrnuje jak standardní laboratorní rozbor, tak rozšířený rozbor stavu pomocí speciálních  elektrických snímačů. Stav oleje tak lze analyzovat ještě přesněji. Nabízené zkušební postupy naleznete na následujících stránkách.

Subscribe newsletter