We produce fluid power solutions

Smart F.L.O.W. News

 

První SPU v AHCZ
3. dubna 2023

Jsme velmi potěšeni, že jsme mohli oficiálně spustit provoz prvního SPU (Small Production Unit = malá výrobní jednotka) v našem závodě. Projekt „Samag-4 frézování a automatické odjehlení“ byl nastartován již v roce 2019, kdy začaly vznikat první myšlenky o automatickém robotickém odjehlení. I přes spousty překážek souvisejících s testováním, měřením, nebo odlaďováním bloků, se ho podařilo dotáhnout do zdárného konce. Výsledkem 3,5 let práce je tak zrychlení průběžné doby výroby, eliminování chyb a zdravotních potíží, ke kterým docházelo při ručním odjehlování.

 

 

 

Nový stroj KADIA konečně v AHCZ
23. března 2023

Kadia 6 konečně v AHCZ. V současné chvíli probíhají instalační práce a v nadcházejícím týdnu bude stroj oživen.

 

 

Hydraulikářská akademie
31. ledna 2023

HR oddělení si ve spolupráci s aplikačním oddělením AHCZ připravilo pro všechny zaměstnance možnost zapojit se do vzdělávacího programu HYDRAULIKÁŘSKÁ AKADEMIE. Cílem programu je rozšířit účastníkům povědomí o tom, co u nás ve firmě vyrábíme, kam putují naše finální produkty a jakou tam plní funkci, nebo jaké jsou současné trendy v hydraulice.

 

 

Nový soustruh DMG konečně v AHCZ
30. ledna 2023

Dočkali jsme se. Nový soustruh DMG pro prototypovou dílnu již zaujímá své místo. Tento stroj jsme pořídili, abychom byli schopni vyrábět prototypy ve vysoké kvalitě, nezávisle na výrobě a zásadně tím zkrátili časy na vývoj nových typů ventilů.

 

 

 

Nová linka na SD2E ventily
25. dubna 2022


Nová linka na SD2E ventily konečně v AHCZ! Zbývá už jen mechanicky a elektricky sestavit.

 

 

 

Implementace aplikace MOBISYS
4. března 2022

 

 

 

 

Waterspider ve výrobě
6. prosince 2022

MĚNÍME KONCEPT ZÁSOBOVÁNÍ BLOKAŘSKÝCH LINEK.
Cílem tohoto konceptu je především odstranění plýtvání z činnosti operátora, odstranění vysokých zásob materiálu v lince a rovnoměrná distribuce materiálů ze skladu do výroby.

 

 

Interní logistický audit
01. února 2022

Počínaje 1.únorem 2022 byl u nás ve firmě zahájen AUDIT INTERNÍ LOGISTIKY, jehož cílem je:

  • Výrazné zkrácení dodacích lhůt
  • Snížení průběžné doby výroby
  • Zvýšení produktivity
  • Zvýšení průtoku výroby
  • Definice celkové dlouhodobé koncepce interní logistiky v rámci SMART FLOW projektu

Instalace nové linky na montáž bloků
25. ledna 2022

Rozšiřujeme středisko montáže bloků o další montážní linku, která je postavena dle předchozích linek Mathieu 1-3. Linka Mathieu IV nahrazuje linku těžkých bloků, která je zastaralá. Bloky, které se testují na lince těžkých bloků, se přesouvají na linky Mathieu, kde jsou jednotlivé zkušební procedury zoptimalizované a mnohem efektivnější. Tímto si slibujeme navýšení stávající kapacity na montáži bloků.

 

 

 

Objednání strojů Kadia a DMG
24. ledna 2022


V rámci investic projektu Smart F.L.O.W. jsme objednali nové stroje KADIA 6 a soustruh od firmy DMG MORI pro prototypovou dílnu.

Implementace Cobota na PD2E lince
20. května 2021

Realizace celého projektu odstartovala v květnu 2020. Od začátku byla kolem projektu spoustu práce. Nejdříve probíhaly analýzy původního pracoviště, zpracovával se layout pracoviště nového, bylo nutné zajistit analýzy rizik, vytvořit konstrukci pracoviště i nástroje a také překonat řadu překážek, které s implementací souvisely, jako např. dodržení taktu linky 25s / 1 kus. Implementací COBOTA sme dosáhli úspory 1 pracovníka, kterého můžeme využít jinde a zrychlili sme takt výroby.

 

 

 

Start programu SMART Grow
6. května 2021

Pro vybrané pracovníky jsme připravili program rozvoje SMART Grow. Ten obsahuje 12 celodenních workshopů uceleného programu manažerských dovedností a projektového řízení. Touto velmi efektivní metodou učení se přímo na reálném pracovním zadání získají kolegové velmi cenné znalosti a zkušenosti, které budou moci uplatnit a rozvíjet v rámci SMART F.L.O.W. projektu.

 

 

Manažerská akademie
6. května 2021

Projekt „Manažerská akademie“, který vznikl na základě výsledků Průzkumu zaměstnanců z léta 2020 má za sebou třetí workshop. Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se manažeři vedení společnosti zdokonalovali v poskytování zpětné vazby a vedení individuálních schůzek. Nové poznatky využijí v každodenní práci se svým týmem. Pojďme z teorie dělat praxi a vše nové, smysluplné překlápět do každodenního života v AHCZ. Vždy pro nás existuje možnost volby a věříme, že to bude znát.

 

 

Subscribe newsletter