We produce fluid power solutions

Smart F.L.O.W.

Projekt Smart F.L.O.W. je unikátní projekt zaměřený na růst naší továrny, s pomocí využití moderních technologií, a za přiměřeného navýšení počtu zaměstnanců. Tento projekt se významně dotkne celé naší firmy.

Co v sobě skrývá název samotný?

Název by se dal vcelku jednoduše přeložit jako „Chytrý tok“ (myšleno tok hodnot). Jeho význam je však mnohem sofistikovanější. Každé z písmen ve slově FLOW totiž symbolizuje jedno konkrétní slovo, která společně blíže vystihují smysl projektu.

F = Future = budoucnost,
L = Lean = štíhlá/efektivní,
O = Operational excellence = výrobně excelentní,
W = Way = cesta

Stejně tak jako všechny ostatní firmy, pokud chceme obstát v konkurenčním boji na trhu, musíme i my následovat neustále se zvyšující nároky a požadavky zákazníků. Stále totiž platí pořekadlo: „Náš zákazník, náš pán.“


Click here to Read the latest Smart F.L.O.W. Updates

Subscribe newsletter