We produce fluid power solutions

Smart F.L.O.W.

Projekt Smart F.L.O.W. je unikátní projekt zaměřený na růst naší továrny, s pomocí využití moderních technologií, a za přiměřeného navýšení počtu zaměstnanců. Tento projekt se významně dotkne celé naší firmy.

Co v sobě skrývá název samotný?

Název by se dal vcelku jednoduše přeložit jako „Chytrý tok“ (myšleno tok hodnot). Jeho význam je však mnohem sofistikovanější. Každé z písmen ve slově FLOW totiž symbolizuje jedno konkrétní slovo, která společně blíže vystihují smysl projektu.

F = Future = budoucnost,
L = Lean = štíhlá/efektivní,
O = Operational excellence = výrobně excelentní,
W = Way = cesta

Stejně tak jako všechny ostatní firmy, pokud chceme obstát v konkurenčním boji na trhu, musíme i my následovat neustále se zvyšující nároky a požadavky zákazníků. Stále totiž platí pořekadlo: „Náš zákazník, náš pán.“


Celý projekt Smart F.L.O.W. navazuje na projekt Staufen. Jsme si vědomi toho, že pro naši budoucnost je klíčové mít zákazníky, kteří s námi budou spolupracovat a společně prosperovat. Pro naše zákazníky je pak kromě konkurenceschopné ceny důležité, abychom byli spolehlivým dodavatelem, výrazně zkrátili dodací termíny, a hlavně aby produkty, které dodáváme, měly výbornou kvalitu. Projekt se tedy dotkne zejména oddělení Výroby, Supply Chain, Nákupu, Technologie, Kvality a Konstrukce.

Primární myšlenkou celého Smart F.L.O.W. je postupná transformace firmy na moderní, hodnotově - orientovanou, flexibiliní firmu. Toho lze dosáhnout díky rozdělení linek na runnery a exoty, optimalizovanému plánování výroby, digitalizaci, zkrácení dodacích lhůt, včasným dodávkám a snížením ztrát. To vše bez nutnosti nepřetržitého provozu. Právě z tohoto důvodu jsme na základě analýz započatých v roce 2018 připravili program stojící na třech pilířích.

První z pilířů, týkající se „Řízení a plánování výroby“ se dotkne firmy ve smyslu organizace a plánování výroby, a také ve smyslu robotizace a digitalizace výrobních procesů.


Druhý pilíř se zabývá „Řízením hodnotového toku“ a souvisí se změnou layoutu. Změnou v tom smyslu, aby materiál proudil firmou v jednom směru. Protože pouze logicky uspořádaná výroba může být efektivní. Tím se ztotožňujeme s konceptem tzv.: „štíhlé výroby“.

Třetím pilířem je tzv. „Strategie Make or Buy“ což je definování strategie toho, co budeme nakupovat a co si budeme sami vyrábět, ať už se jedná o dílce, komponenty, či procesy. Prioritou nadále zůstává, ponechat si ve firmě klíčové technologie a procesy. Toto vše je úzce spjato s nutností intenzivního rozvoje dodavatelů, kteří musí splňovat požadavky na vysokou flexibilitu a výbornou kvalitu dodávaného zboží. Intenzivně se tedy věnujeme rozšíření dodavatelského řetězce a jeho přípravě na strategii Smart F.L.O.W.

Děkuji všem zúčastněným za spolupráci při budování projektu samotného!
Pokud se tak již nestalo, i Vy ostatní se se Smart F.L.O.W. brzy setkáte.

Subscribe newsletter