We produce fluid power solutions

Organizační změny v ARGO-HYTOS Group AG

Skupina ARGO-HYTOS představuje nová personální přeskupení ve vedení podniku!

Zleva doprava Erich Hofer, Stefan Schindler, Dr. Marcus Fischer, Christian H. Kienzle

Ke dni 30.06.2021 předá pan Christian Kienzle ve věku 66 let operativní kompetence společnosti ARGO-HYTOS Group AG. Pan Christian H. Kienzle vede skupinu ARGO-HYTOS od r. 1989 jako jednatel. Odstoupí jako CEO společnosti ARGO-HYTOS a od 01.07.2021 se stane prezidentem správní rady, nevyšším zástupcem společnosti, pověřeném organizačním a strategickým uspořádáním skupiny.

Pan Christian Kienzle se rovněž od 01.07.2021 stane řádným členem poradního sboru, jehož předsednictví dnem 01.07.2022 převezme.
I nadále bude plnit své úkoly jako předseda oborového svazu fluidní techniky VDMA.

Nástupcem pana Christiana Kienzleho se stane pan Erich Hofer. Erich Hofer pracuje pro ARGO-HYTOS s krátkým přerušením již po mnoho let na různých pozicích, od r. 2017 ve funkci CFO. Erich Hofer převezme od 01.07.2021 jak funkci CEO, tak bude nadále vykonávat svou funkci jako CFO společnosti ARGO-HYTOS Group AG.

Pan Dr. Marcus Fischer jako COO a pan Stefan Schindler jako CMO dotvářejí pak nejvyšší management skupiny ARGO-HYTOS.
Dr. Marcus Fischer, od r. 2016 COO společnosti ARGO-HYTOS Group AG, v jehož kompetenci jsou výrobní závody v Německu, Česku, Číně a Indii, zodpovídá za celý řetězec vytváření hodnot a za veškeré inovace skupiny podniků.
Stefan Schindler, od r. 2020 CMO společnosti ARGO-HYTOS Group AG, je odpovědný za veškeré prodejní společnosti a prodej výrobních společností v oblasti prodeje & marketingu. Tím je i nejvyšším kontaktním partnerem pro naše zákazníky.

Subscribe newsletter