We produce fluid power solutions

When the clever tank glows The future of Hydraulic 4.0 lights up: This impression was conveyed by the manufacturer ARGO-HYTOS with its hydraulic tank equipped with three sensors, in which LED technology visualizes the otherwise...více

Most failures in oil systems (up to 80%) are related to oil contamination. This problem applies to big industrial applications (tanks volumes between several hundred and several thousand liters), mobile machines as well as...více

OBE (On-Board Electronics) is the direct and best way to correct a nonlinear behavior of your valve. The sensor and electronics on the valve body implement a control loop at the front line of the system. Mechanical tolerances,...více

„Wellness Center“ pro každou hydraulickou a mazací kapalinu. Kompaktní modul pro okamžitou zástavbu. více

The ARGO-HYTOS screw-in cartridge program offers a wide function range for mobile and industrial hydraulics. Typical functions are flow direction control and pressure control in the hydraulic circuit. The most common applications...více

What are the requirements of the market currently placed on hydraulic valves? In addition to the usual features of the valve function, the reliability and a constant performance over the lifetime, we are currently seeing an...více

Pokud chceme zajistit, aby hydraulické systémy fungovaly bezporuchově, hraje zde bezpochyby důležitou roli bezvadná filtrace. Vysokovýkonnostní filtry pečují o čistotu hydraulických kapalin během celé doby jejich životnosti....více

Potenciálně výbušné směsi ve formě plynu, páry, mlhy nebo prachu se vyskytují v různých segmentech chemického a petrochemického průmyslu, nebo například v dolech. Proto je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany proti explozi každé...více

Vestavné hydraulické ventily ARGO-HYTOS nabízí bohatý výběr funkcí, zejména pro mobilní aplikace. Typické funkce tvoří řízení směru průtoku a řízení tlaku v hydraulickém obvodu. Nejčastějšími aplikacemi jsou řídicí bloky pro...více

Vysokotlaké filtry konstrukční řady HFL jsou díky tělesu z nerezové oceli, odolnému vůči korozi, vhodné pro aplikace v extrémních podmínkách okolí. Typické případy takových aplikací lze nalézt v energetickém a odpadovém...více

Subscribe newsletter