We produce fluid power solutions

Zobrazovací a paměťová jednotka pro sledování stavu oleje

ARGO-HYTOS nabízí širokou paletu senzorů pro kontrolu stavu hydraulických a mazacích médií. Patří k nim monitory částic, teplotní a vlhkostní senzory a senzory kontroly stárnutí oleje. Často se pro kontrolu stavu oleje používá více senzorů s rozdílnými měřenými parametry. Naměřená data se v tomto případě musí nejprve zpracovat, pomocí určité aplikace sjednotit a vyhodnotit. Zobrazovací a paměťová jednotka LubMon Visu uživatele těchto jednotlivých kroků zbaví.

Jednotka LubMon Visu automaticky identifikuje připojené senzory a spouští zpracovávání jejich dat. Zároveň začne, pokud si to uživatel přeje, s ukládáním naměřených hodnot. Hodnoty naměřené snímači, jako je např. LubCos H2O+ II, jsou zobrazovány na displeji jednotky. Data se ukládají včetně časového údaje (time stamp). Informace o režimu měření a překročení limitních hodnot je uživateli signalizována pomocí třech kontrolních LED. K jednotce LubMon Visu mohou být připojeny také analogové snímače, např. snímače tlaku, které lze kalibrovat a nastavit limitní hodnotu, po jejíž dosažení následuje varovné hlášení. Rychlý přehled o nejdůležitějších aktuálně naměřených parametrech hydraulického nebo mazacího média získá uživatel přímo na displeji přístroje. Zde se zobrazují jak hodnoty teploty a vlhkosti, tak třídy čistoty ISO. Připojení jednotky LubMonVisu k počítači nebo k řízení je možné jednoduchým způsoben díky integrovanému rozhraní USB nebo Ethernet.

Jednotka LubMon Visu pro uživatele důležitou pomůckou pro jednoduché připojení snímačů, zobrazování aktuálních hodnot i pro přechodné ukládání dat.

Subscribe newsletter