We produce fluid power solutions

Vestavné ventily pro průmyslové použití

Víceúčelový přepouštěcí ventil SR4E-B2 / H je určený pro náročné zákazníky, kteří vyžadují komfortní funkčnost při současném zmenšení zástavbového prostoru a snížení ceny.

Vestavné šoupátkové rozváděče

Vestavné sedlové rozváděče

Přesné části ventilu v kombinaci s promyšlenou konstrukcí flexibilně uloženého pouzdra tvoří hlavní předpoklady pro dosažení srovnatelných lekáží s některými sedlovými ventily dostupnými na trhu.

Vestavné hydraulické ventily ARGO-HYTOS nabízí bohatý výběr funkcí, zejména pro mobilní aplikace. Typické funkce tvoří řízení směru průtoku a řízení tlaku v hydraulickém obvodu. Nejčastějšími aplikacemi jsou řídicí bloky pro okruhy brzd, vibrací, ovládání převodovek a spojek, manipulační technika, rypadlo, bagr, hydropneumatické tlumení atd. Kromě technické specifikace, jsou pro ARGO-HYTOS důležité i jiné aspekty jako jsou bezpečnost, vysoký komfort obsluhy a to vše při současném snížení TCO - celkových nákladů vlastnictví. To znamená, že navrhování hydraulického obvodu nebo jednotlivých ventilů vyžaduje vysokou aplikační znalost. Životnost ventilů je prodloužena díky povrchové ochraně garantující 520 hod v solné mlze podle normy ISO 9224 již ve standardním provedení. Robustní konstrukce garantuje životnost 10 mil. cyklů včetně použitého těsnění. Odolnost proti vysokým teplotám oleje a okolního prostředí jsou standardem ARGO-HYTOS.

Vestavné šoupátkové rozváděče
Tyto ventily jsou určeny k řízení směru průtoku hydraulického oleje. Připojovací rozměry jsou v provedení 3/4-16 UNF a 7 / 8-14 UNF. Pro velikost připojení 3/4-16 UNF je průtok omezena do 60 litrů/min, pro velikost připojení 7/8-14 UNF je průtok omezen na 30 litrů/min. Pro obě velikosti je provozní tlak až 350 bar. K dispozici jsou dvě výkonová provedení, aby si zákazník mohl vybrat rozváděč s odpovídajícím přenášeným hydraulickým výkonem pro požadovanou aplikaci a tím neplatil více než je třeba. Verze “High performance” je určena pro ventily do 350 bar a verze “Lightline” pro ventily do 250 bar.

Vestavné sedlové rozváděče
Sedlové rozváděče jsou k dispozici do 75 l/min a 420 bar na všech portech. Přesně obráběné dílce eliminují lekáže ventilu do tří kapek/min. Komplexní výrobní sortiment zahrnuje různá provedení rozváděčů, jako jsou normálně otevřený a normálně uzavřený, přímo a nepřímo řízený a dále široký výběr cívek a konektorů. Standardní povrchová ochrana ventilu a elektromagnetu je povlak ZnCr3 zajišťující odolnost 240 h v solné mlze podle normy DIN 9227, nicméně možná je i povrchová ochrana na 520 hodin. Velmi příznivý poměr - tlaková ztráta/přenášený hydraulický výkon / lekáže dělá vestavné ventily Argo-Hytos výjimečné. V případě poruchy hydraulického systému je funkčnost zajištěna různými druhy ručního ovládání.

Výhody

 • Příznivý poměr cena / kvalita
 • Nízké tlakové ztráty
 • Bez lekáží
 • Vysoké hydraulické výkony
Tlakový přepouštěcí ventil s integrovanou funkcí odlehčovacího ventilu,

ovládaný elektromagnetem SR4E-B2/H

Charakteristika

 • Kombinuje funkci nepřímo řízeného tlakového přepouštěcího ventilu a normálně otevřeného, elektromagneticky ovládaného, odlehčovacího ventilu
 • Určen pro cenově příznivější a technicky kompaktnější montáž, obvykle pro řídicí obvod hydraulického motoru
 • Dálkové přepínání mezi minimálním a maximálním provozním tlakem pomocí elektromagnetu
 • Vynikající stabilita v celém rozsahu průtoku s rychlou odezvou na změny dynamického tlaku
 • Nízká hystereze, přesné řízení tlaku a nízké tlakové ztráty dosažené optimalizací parametrů ventilu metodou CFD
 • Velký rozsah tlaku do 350 bar
 • Velký objemový průtok do 60 l/min
 • Zaměnitelnost cívek s různým napájecím napětím

Tento 7/8-14 UNF ventil kombinuje funkci nepřímo řízeného tlakového přepouštěcího ventilu a odlehčovacího ventilu. Je-li elektromagnet vypnut, ventil udržuje v obvodu minimální nastavený tlak a plní funkci odlehčovacího ventilu. Po sepnutí elektromagnetu ventil udržuje v obvodu nastavený maximální provozní tlak a plní funkci nepřímo řízeného tlakového přepouštěcího ventilu. Elektromagnet slouží k dálkovému přepínání funkcí, hodnoty minimálního a maximálního tlaku musí být mechanicky nastaveny pomocí ovládacích prvků na ventilu.

„Naklápěcí pouzdro“
Vestavné ventily ARGO-HYTOS umožňují naklopení pouzdra vůči ovládacímu systému. Tím je možné kompenzovat výrobní nepřesnosti komory. Další výhodou je možnost kompenzace deformace způsobené velkým krouticím momentem během montáže. Toto uložení vždy zajistí správnou pozici ventilu v komoře a díky tomu nedojde k zadrhnutí šoupátka. Díky přesnému CNC obrábění pouzdra ventilu je dosaženo nízké lekáže, která je srovnatelná se sedlovými ventily dostupnými na trhu. Obrábění pouzdra se provádí na CNC soustruzích umožňujících statistické řízení procesu – SPC. Poté je pouzdro tepelně zpracováno a obrobeno na CNC bezhroté brusce a honovacím stroji. Jak broušení tak honování je prováděno na strojích automatickou zpětnou vazbou. Další důležitou částí ventilu je polyuretanové těsnění, které zajišťuje snadnou montáž díky odolností vůči překroucení a dlouhou životnost.

Technical DatA

Download Images

Subscribe newsletter