We produce fluid power solutions

Moderní sofistikované řízení stavebních stroj

Ŕízení otáček ventilátoru chladiče pomocí proporcionálního tlakového ventilu

Negativní charakteristika proporcionálního tlakového přepouštěcího ventilu p = funkce (I). S rostoucí hodnotou řídícího signálu tlak v obvodu, vytvářený ventilem, klesá.

Nepřímo řízený tlakový přepouštěcí ventil doplněný funkcí odlehčovacího ventilu, ovládaného elektromagnetem (SR4E-B2).

Blok řízení převodovky

Trendy ve vývoji stavebních strojů

Současným trendem ve vývoji stavebních strojů je zvyšování výkonu, komfortu a bezpečnosti obsluhy při současném snižování nákladů na provoz. Taková progresívní modernizace se samozřejmě neobejde bez uplatnění technicky vyspělých výrobků při jejich konstrukci. Stavební stroje jsou obecně charakterizovány přenosem velkých výkonů a sil. To je oblast typická pro použití hydraulických mechanizmů, které zabezpečují manipulaci s břemeny, ovládání pohonů i odpružení podvozku.
Proporcionální ventily, které kombinují výhody vytváření vysokých výkonů pomocí hydrauliky s inteligentním a pokročilým ovládáním pomocí elektronických řídících jednotek, umožňují plynulé řízení konstrukčních podskupin. Použití proporcionálních ventilů dovoluje rozdělit řízení na dva základní celky – na výkonný prvek, umístěný u ovládaného mechanizmu, a na řídící prvek, umístěný v kabině obsluhy. Obě části si vyměňují pouze řídící signál. Ergonomický ovladač s indikací funkce zařízení a imitací zátěžné síly umožňuje komfortní ovládání. Proporcionální tlakové přepouštěcí ventily jsou určeny k plynulému nastavování maximálního tlaku v pracovním obvodu.
Proporcionální redukční ventily jsou využívány k regulaci síly na pístnici lineárního hydromotoru nebo k regulaci výstupního krouticího momentu na rotačním hydromotoru.

Proporcionální řízení
Firma ARGO-HYTOS vyvinula sadu proporcionálních tlakových ventilů, které nacházejí široké uplatnění jak ve stacionárních, tak v mobilních aplikacích. Ventily se vyznačují moderním designem, vysokou spolehlivostí a stabilitou. Oba ventily, přepouštěcí i redukční, jsou nepřímo řízené s pilotním stupněm. Taková konstrukce sice klade na uživatele požadavek na zajištění čistoty pracovní kapaliny, ale zároveň umožňuje ovládání vysokých výkonů, a to až do objemového průtoku 60 l/min při maximálním tlaku 350 bar.

Modulární konstrukční řešení
Oba ventily jsou řízeny stejným řídícím stupněm.
Stavebnicové řešení ventilů snižuje počet vyráběných dílů a tím také cenu výrobků. Kromě toho lze řídící stupeň použít samostatně jako přímo řízený tlakový přepouštěcí ventil do objemového průtoku 1,5 l/min při maximálním tlaku 350 bar. Tři tlakové stupně - 120bar, 210 bar a 350 bar nabízejí vhodné rozsahy tlaku pro zajištění přesné regulace. Řízení ventilu zabezpečuje proporcionální tlačný elektromagnet. Zákazník si může vybrat tři typy konektoru elektrického připojení – DIN nebo v mobilních aplikacích oblíbené konektory DEUTSCH a AMP. Řízení elektromagnetu je zajišťováno PWM signálem o frekvenci 250 Hz. Napájecí napětí 12V nebo 24V je kompatibilní s napětím elektrické sítě stroje. Vestavěná zhášecí dioda chrání řídící elektroniku proti indukovaným napěťovým špičkám, které podle Lenzova zákona vznikají při zapojení indukční zátěže.K řízení ventilu doporučujeme použít miniaturní řídící elektroniku EL6 ve tvaru konektoru DIN, která se přímo nasadí na ventil. Miniaturní elektronika představuje moderní kompaktní řešení ovládání ventilu a umožňuje snadné nastavování parametrů, např. rampových funkcí, pomocí dvou otočných selektorů a vestavěného displeje. Ventily byly konstruovány s ohledem na předpokládané podmínky použití, mimo jiné také ve stavebních strojích, pracujících v extrémních podmínkách. Bezpečně pracují při teplotách pracovní kapaliny od -30°C do 90°C a kinematické viskozitě pracovní kapaliny od 10 do 500 mm2s-1. Dobře odolávají vibracím, jsou kompaktní a odolné proti poruchám i v obtížných podmínkách.
Redukční ventil je stavěný jako třícestný. Ventil tak zajišťuje kromě udržování konstantního nastaveného tlaku na výstupu ventilu také ochranou funkci připojeného spotřebiče. Dojde-li k přetížení spotřebiče, což u stavebních strojů není neobvyklé, uzavírá ventil přívod tlakové kapaliny a naopak propojuje spotřebič s nádrží. Tím dojde k odlehčení přetížené větve potrubí a ochraně proti poškození vysokým tlakem.

SRN4P1-B2 - Ventil s negativní charakteristikou
V některých technických aplikacích se objevuje požadavek, aby z důvodu funkce zařízení nebo často také z důvodu bezpečnosti, byla funkce tlakového ventilu reverzní.

To znamená, aby maximální tlak v systému byl zajišťován ventilem i při výpadku řídícího signálu. Takový požadavek splňují ventily s negativní charakteristikou.
Příkladem využití proporcionálního tlakového ventilu s negativní charakteristikou je regulace otáček ventilátoru vzduchového chladiče pracovních kapalin u zemědělských a stavebních strojů. Udržování optimální teploty oleje a chladicí kapaliny vede ke snížení spotřeby energie a tím paliva. Optimální teplota zároveň přispívá ke zvýšení životnosti motoru. Teplota je udržována spojitou regulací otáček ventilátoru a tím objemu chladícího vzduchu.
Oběžné kolo ventilátoru je nasazeno na hřídeli zubového hydromotoru. Změnou tlakového spádu pomocí proporcionálního ventilu je dosaženo regulace otáček.
Při výpadku řídícího signálu nesmí dojít k přehřátí motorua ventilátor chladiče musí zůstat funkční.

SR4E-B2 - Ventil kombinující funkce
Dalším výrobkem firmy ARGO-HYTOS je ventil spojují cífunkci nepřímo řízeného tlakového přepouštěcího ventilu a elektromagnetem ovládaného odlehčovacího ventilu.

Ventil ve funkci tlakového přepouštěcího omezuje maximální tlak v obvodu a zároveň jej chrání proti přetížení.
Po vypnutí elektromagnetu je tlaková větev odlehčena a propojena s nádrží. Pomocí dvou nastavovacích šroubů lze nastavit mezní polohy kotvy elektromagnetu a tím také minimální a maximální tlak v obvodu. K dispozici jsou tři tlakové stupně s rozsahem nastavení tlaku do 120 bar, 210 bar a 350 bar. Minimální tlak lze nastavit do hodnoty 20 bar. Maximální průtok ventilem je 60 l/min. Ventil přináší úsporu nákladů za odlehčovací ventil a zároveň nabízí řešení při zastavení spotřebičů.

Ventily pro řízení převodovky a spojky
Další významnou oblastí pro uplatnění hydrauliky u mobilních strojů je řízení převodovky a spojky. Pro spínání spojky se často používají redukční ventily. Firma ARGO-HYTOS nabízí i pro tuto aplikaci konstrukčně cílené ventily. Jedná se o nové proporcionální nepřímo řízené tlakové redukční ventily, určené pro vestavbu do řídícího bloku nebo přímo do skříně převodovky. Ventily jsou třícestné, takže plní také pojišťovací funkci proti přetížení obvodu.

Jsou vyráběny ve dvou variantách. Jednak s připojovacím závitem 7/8-14 UNF (SP4P1-B4), jednak v provedení „Slip-in“ (PP4P1-Z3). Na přání může být vstupní kanál opatřen jemným filtračním sítkem, chránící ventil proti ztrátě funkce vlivem nečistot v pracovní kapalině. Použití konektorů DEUTSCH a AMP na cívkách elektromagnetů a použité napájecí napětí 12V nebo 24V odpovídá opět mobilní aplikaci. Vstupní tlak 30 bar, redukovaný tlak na výstupu 25 bar, maximální objemový průtok 40 l/min jsou dostatečné parametry pro zamýšlené použití Ventily, vzhledem ke konstrukčnímu řešení a optimalizaci parametrů, poskytují záruku za bezpečnou a stabilní funkci a dlouhou životnost.
Vestavný třícestný šoupátkový rozváděč PD2-E v provedení „Slip-in“ je s výhodou často používán pro ovládání převodovek mobilních zařízení. Komora pro ventil je shodná s komorou pro proporcionální tlakový redukční ventil PP2P3-W obdobné konstrukce. To vede ke snížení počtu potřebných sdružených nástrojů a úsporám při obrábění bloků.

More Technical Data about the product

Download Images

Subscribe newsletter