We produce fluid power solutions

Tlakové přepouštěcí ventily v hydraulických obvodech akumulátorů

Hydropneumatické akumulátory jsou na základě podmínek jejich použití, tj. jako tlakové akumulátory v hydraulických aplikacích, považovány zčásti za významné komponenty z hlediska bezpečnosti. 

Jejich použití proto upravují různé právní předpisy (dané země) a normy (2014/68/EU). 

Jedním z požadavků směrnic je ochrana obvodů akumulátorů proti tlakovým špičkám a přetížení. 

To je realizováno pomocí tlakových přepouštěcích ventilů, které by měly splňovat následující požadavky:

  • Spolehlivá funkce
  • Robustní konstrukce
  • Odolnost proti vibracím , stabilní funkce
  • Rychlá reakce při změnách tlaku
  • Minimální prosaky 

Pro zaručení spolehlivé funkce se ve většině případů používají přímo řízené tlakové ventily. Ty nejsou oproti nepřímo řízeným tlakovým ventilům tak citlivé na znečištění a mají menší prosaky. 

Existují ještě další požadavky, které je třeba zohlednit při konstrukci tlakového ventilu:

  • Tlumení pohybu šoupátka vhodným stupněm tlumení při současném udržení stability ventilu a rychlosti reakce
  • Max. překmit systémového tlaku ve výši 10% nastaveného otevíracího tlaku (podle směrnice 2003/26/EU + ISO4126-1)
  • Kontrola spolehlivosti funkce a nepřetržité sledování pověřenou osobou

Jako známý výrobce hydraulických ventilů, řídících bloků a kompletních hydraulických systémů rozšiřuje společnost ARGO-HYTOS své portfolio výrobků o tlakový přepouštěcí ventil SR1A-B2, který byl koncipován výhradně pro použití v hydraulických obvodech akumulátorů. 

Jedná se o přímo řízený tlakový přepouštěcí ventil v provedení se závitem 7/8-14UNF. Konstrukce sedlového ventilu zaručuje minimální prosaky při uzavřeném ventil. Díky optimalizaci tlumení bylo dosaženo velmi dobré dynamiky ventilu při zachování stabilní funkce.  Maximální provozní tlak je 420bar, maximální průtok činí 60 l/min. pro přesné nastavení tlaku mají zákazníci k dispozici 7 tlakových stupňů. Otevírací tlak lze nastavovat v daném rozsahu tlakových stupňů pomocí nastavovacího šroubu, zajištěného kontramaticí. Existuje i možnost objednat si ventil již přednastavený (nastavení je zaplombováno). 

Co se týče povrchové ochrany, jsou těleso ventilu i nastavovací šroub pozinkovány. Těleso i sedlo jsou chráněny karbonitridací , což zároveň zlepšuje i mechanické vlastnosti. 

Pro práci v omezeném pracovním prostoru byla přizpůsobena i plastová krytka. Těsnění, buď NBR nebo FPM, umožňují použití ventilu při -30°C až do +120°C. Ventil byl podle aplikace v obvodech hydraulických akumulátorů certifikován podle TÜV Süd. 

Krátce řečeno, společnost ARGO-HYTOS přináší na trh vysoce kvalitní výrobek, který optimálně spojuje poměr náklady/využití se spolehlivou funkcí a dlouhou životností.

 

Technical Data

Subscribe newsletter