We produce fluid power solutions

Rozhovor s Christianem H. Kienzle

Christian H. Kienzle (CEO ARGO-HYTOS Group)

Pane Kienzle, pro ty nemnohé, kteří Vás neznají: mohl byste se nám krátce představit? Jak jste se dostal k Vašemu aktuálnímu postu?
ARGO-HYTOS je rodinný podnik, založený před 70 lety jako součást koncernu Kienzle. Koncern má rodina v roce 1982 prodala společnosti MANNESMANN AG. Tehdy poměrně malá společnost ARGO GMBH, zabývající se jemnou mechanikou, zůstala v majetku rodiny a vyráběla jako subdodavatel pro společnost Mannesmann-Kienzle mechanické subsystémy a sama vyvíjela magnetické a papírové filtry pro mobilní hydrauliku. Po mém studiu ekonomiky podniku a práv a prvním zaměstnání jako asistent vedení společnosti jsem pak v roce 1989 nastoupil do vedení společnosti ARGO GmbH. Zaměřil jsem se na potřeby našich zákazníků v oblasti hydrauliky po celém světě; spojováním a přikupováním jsem postupně a s jasným cílem vybudoval celosvětově úspěšný hydraulický podnik.

Čím Vás fascinuje technika kapalin?
Technika mě fascinovala vždycky, i když nejsem žádný inženýr. Speciálně hydraulika mě dostává: úžasné mobilní stroje v nejrůznějších provedeních nadšence odedávna přitahovaly. Je to obor, který je neustále mistrem světového vývozu, který zaujímá světové prvenství v technologiích a který poskytuje mnoha lidem zajímavou a dobře placenou práci. Právě v této době je to napínavé, když se jedná o digitalizaci našich hydraulických a pneumatických komponent a systémů. Při soutěžení s jinými technologiemi je tolik takových napínavých kolbišť!

Řídíte středně velký podnik. Jak by mohla politika zjednodušit Vaši práci?
Mezinárodní politika nám má zaručovat volný pohyb zboží, Evropa musí růst a převzít zodpovědnost ve světě a národní politika musí být připravena se vzdát své suverenity. Evropa musí prokázat, že má silnou páteř, musí mít takový hlas, který je slyšet jasně a srozumitelně a musí se ekonomicky ještě více propojit.
Pro jednotlivé země bych si přál, aby byly daňově zvýhodněny inovace, dříve než se v daních celý zisk rozplyne.

Co jsou pro techniku kapalin největší výzvy budoucnosti?
Pro techniku kapalin je ústředním tématem téma digitalizace. Zde se musí zmobilizovat všechny síly a zajistit propojení veškerých komponent a systémů. Pouze to poskytne konečným uživatelům možnost, pomocí svých zařízení a přístrojů vyvíjet nové obchodní modely a pro zákazníky tak vytvářet ještě více výhod. Jen díky inovacím již existujících řešení lze v našem oboru dosáhnout toho, že naše produkty a služby budou pro zákazníky jak výhodné, tak cenově dostupné. Naši OEM musí být odvážnější a aplikovat inovace techniky kapalin ve větší míře.

 

 

Subscribe newsletter