We produce fluid power solutions

Zpětné sací filtry - nové katalogové kostrukční řady pro vestavbu do potrubí

E 088

E 178

Vestavba do potrubí

Obzvlášť u mobilních strojů, jako jsou kolové nakladače, finišery nebo žací stroje, které jsou vybaveny hydrostatickým pohonem (uzavřeným okruhem) a kombinovanou pracovní hydraulikou (otevřeným okruhem), je filtrace zajišťována často ještě kombinací zpětného filtru (pracovní hydraulika) a sacího nebo tlakového filtru (hydrostatický pohon).

Zpětné sací filtry nahrazují u výše uvedených strojů sací nebo tlakové filtry, potřebné pro plnící čerpadlo uzavřeného hydrostatického pohonu a zpětné filtry, potřebné pro pracovní hydrauliku v otevřeném okruhu. V porovnání s touto koncepcí filtrace dosáhneme při použití zpětných sacích filtrů úspory nákladů.

Použití zpětného sacího filtru přináší široké funkční zlepšení a následující výhody:

 • Pouze jeden filtr pro oba okruhy
 • V obou okruzích je veškerý průtok filtrován ve zpětném vedení
 • Zpětným vedením protéká trvale větší množství oleje, než je sacím vedením odebíráno
 • Excelentní chování při studeném startu, protože plnící čerpadlo nasává díky předepínacímu ventilu olej mírně pod tlakem
 • Plnící čerpadlo je stále zásobováno přefiltrovaným olejem.
  Je zde zabudován tlakový přepouštěcí ventil k ochraně těsnících manžet před přetížením

Popis funkce
Olej, přitékající ze zpětné větve systému (R), protéká filtrační vložkou (1) , pomocí předepínacího ventilu (2) je stlačen na 0,5 bar a dostává se k plnícímu čerpadlu hydrostatického pohonu (B). Přebytek mezi zpětným a nasávaným množstvím oleje odtéká přefiltrován do nádrže (T).

Předepnutí na 0,5 bar minimalizuje riziko vzniku kavitace v plnícím čerpadle a významně zlepšuje podmínky pro studený start.
Obtokový ventil (3), integrovaný ve filtrační vložce (1), zabraňuje vzniku nepřípusně vysokého dynymického tlaku (studený start, zanesená vložka) ve zpětném vedení.
Ochranné sítko obtokového ventilu zajišťuje, aby se zažádných podmínek do plnícího čerpadla nedostalnepřefiltrovaný olej.

Zatímco dříve každý okruh pracoval nezávisle s vlastním filtrem, propojením okruhů přes zpětný sací filtr dochází k jejich vzájemné interakci.
Při dodržení níže uvedených technických specifikací lze využít veškeré výhody, které poskytuje řešení se zpětným sacím filtrem.

Požadovaný zpětný průtok v systému
Pro zajištění tlaku cca 0,5 bar v sání plnícího čerpadla musí být zpětný průtok v systému větší než průtok v sacím potrubí čerpadla při všech provozních režimech.

Přípustný průtok plnícího čerpadla

 • Při provozní teplotě a jmenovitém počtu otáček by neměl průtok plnícím čerpadlem překročit 80% jmenovitého průtoku filtru (např. u zpětného sacího filtru s jmenovitým průtokem 200 l/min by průtok plnícím čerpadlem neměl být vyšší než 160 l/min sein).
 • Při extremních studených startech (ν = 1000 mm²/s) a lehce zvýšeném počtu otáček naprázdno (n = 1000 min-1) by měl být průtok plnícím čerpadlem ≤ 80% zpětného průtoku.

Tlaková ztráta v sacích systémech
Za výše popsaných podmínek studeného startu nesmí tlaková ztráta v sacích systémech překročit 0,4 bar. Tím je zajištěno, že i při částečně znečištěné filtrační vložce bude plnící čerpadlo zásobováno dostatečným množstvím oleje.

Dynamické tlaky ve zpětném systému
Pokud je olej, vracející se od hydrostatického pohonu, veden přes filtr, je třeba k ochraně těsnících manžet respektovat maximální přípustné tlaky. Zde je vedle dynamických tlaků na filtru třeba zohlednit i tlakové ztrátyv potrubí a chladiči oleje.
Podle aplikace se doporučuje použití obtokového ventilu chladiče.

Jemnosti filtrace a čistoty oleje
Standardně jsou pro všechny zpětné sací filtry k dispozi cidvě jemnosti filtru ARGO-HYTOS: 10EX2 a 16EX2, obě s patentovanou filtrační vložkou EXAPOR®MAX2. S jejich pomocí lze dosáhnout následující čistoty oleje podle ISO 4406:

 •  10EX2: 18/15/11 … 14/11/7
 •  16EX2 20/17/12 … 17/14/10

Výrobci hydrostatických pohonů doporučují pro normální provoz většinou čistotu oleje 20/18/15 a 19/17/14 pro náročnější požadavky (t > 90 °C).
Již s jemností filtru 16EX2 jsou tyto požadavky splněny na 100% .

Příklad zástavby
Dosud byly zpětné sací filtry nabízeny pouze jako verze pro zástavbu do nádrže (Tank top mounting). Protože obzvlášť u kompaktních strojů je k nádrži většinou obtížný přístup vyvinula společnost ARGO-HYTOS jako dosud jediný výrobce, zpětný sací filtr pro vestavbu do potrubí. Tyto varianty vestavby do potrubí lze integrovat na dobře přístupných místech do zpětného a sacího potrubí.

E 068 / E 088E 178 / E 258
Jmenovitý průtokdo 100 l/min,dvě délkové variantydo 250 l/min,dvě délkové varianty
Jemnost filtru
10EX2 a 16EX210EX2 a 16EX2
Provozní tlak, max.10 bar10 bar
Obtokový ventil-otevírací tlak2.5 bar2.5 bar
Ochranné sítko obtokového ventiluvelikost ok 125 μmvelikost ok 200 μm
Připojení zpětného potrubíG ¾ (1x)G1 (4x)
Připojení sacího potrubíG ¾ (1x)G1 (3x)
Připojení k nádržiG ¾G1
Připojovací závit prosignalizaci znečištěnM12x1,5 (uzavřen) (2x)

M12x1,5 (uzavřen) (2x)

 Technical DatA

Download Images

Subscribe newsletter