We produce fluid power solutions

Průmysl 4.0

Christian H. Kienzle (CEO ARGO-HYTOS Group)

Co předurčuje techniku kapalin pro koncept Průmyslu 4.0?
Technika kapalin využívá kapaliny jako provozní média a ta jsou pak různým způsobem používána v našich komponentách a systémech. Tím se také mění stav provozních médií dle aplikace, což přímo volá po zaznamenávání této změny provozního stavu a jejích účincích na celý systém.
Technika kapalin je zde tedy podle mého názoru velmi náročná technologie jako třeba elektřina. Inteligentní řídící a regulační technika, implementovaná snímací technika evidence dat, možnosti automatizovaného uvedení do provozu nebo možnosti vzájemné komunikace jsou již „state of the art“ našeho oboru. Techniku kapalin lze tak vlastně nazvat jakýmsi předskokanem filozofie Průmyslu 4.0.

Existují komponenty, které jsou pro koncept Průmyslu-4.0 obzvlášť vhodné?
Výrobci hydraulických a pneumatických komponent a systémů pracují již dlouho na realizaci řešení decentralizovaných pohonů se zabudovaným „mozkem“, např. ve vodních čerpadlech, ventilech a válcích se zabudovanou řídící a regulační technikou a technologickou schopností vzájemné komunikace: nejlepším příkladem je servopneumatika a proporcionální hydraulika.

Jaké šance nabízí koncept 4.0 pro techniku kapalin?
S našimi inteligentními komponentami dosahujeme inovačního posunu. Každý výrobce kontroluje své produkty na zkušebním stavu a musí nadefinovat „DNA“ svých komponent. V nejjednodušším případě může každá komponenta zobrazit v systému svůj stav. Tyto údaje umožňují vypočítat algoritmy pro vlastní optimalizaci, pro diagnostiku a popis stavu. Vznikají tak systémy s jednoduchou obsluhou pro ty zákazníky, kteří chtějí optimalizovat náklady a využití. Tento náskok před konkurencí si chceme v technice kapalin udržet a dále ho rozpracovávat.

Chce uživatel vůbec aplikace 4.0?
Internet radikálně změnil náš život a máme tu generaci, která vyrostla v digitálním světě. Myslíte si, že se tato generace vzdá dotykových obrazovek, joysticků nebo mluvených povelů? A přesně tak bude v budoucnosti vypadat provoz strojů! Konstrukci strojů a zařízení je přisouzena rozhodující role. Koncept Průmyslu 4.0 umožní inteligentní produkci pro naše továrny a nové obchodní modely pro konečné výrobky našich zákazníků a to vše již započalo. Ale cesta vývoje je i nadále náročná. Pouze v úzké spolupráci se společností a politikou lze splnit vysoké požadavky na výzkum a vývoj, vzdělávání a kvalifikaci, normy a standardy, zabezpečení dat a práv.
Jednoduše řečeno jde o to, nasměrovat výrobní závody v Německu do budoucnosti.
Konstrukce strojů a zařízení vidí v konceptu Průmyslu 4.0 velkou šanci. Po studii podnětů VDMA (2015) se konceptem Průmyslu 4.0 zabývá téměř 60 % podniků. Ale koncept Průmyslu 4.0 není samoúčelný. Každý podnik si musí klást otázky na téma využití a přidané hodnoty svých produktů. Cílem není obecná integrace, ale zvyšování obratu díky inovativním výrobkům nebo novým obchodním modelům či snižování nákladů díky optimalizovaným výrobním procesům. Každý podnik si musí vypracovat vlastní úhel pohledu na Průmysl 4.0 nebo spíš vlastní strategii a vybrat si z Průmyslu 4.0 vhodné koncepty a technologie.
Průmysl 4.0 není koncert na přání!

Co musí respektovat konstruktéři, kteří chtějí konstruovat komponenty, schopné obstát v konceptu Průmyslu-4.0?
Průmysl 4.0 symbolizuje propojení fyzikálního a digitálního světa, komunikace, evidence dat se zpracováním a ukládáním. Konstruktéři techniky kapalin a pohonů jako důležité subdodavatelské branže musí zohlednit výše jmenovaná technická kritéria způsobilosti produktů pro Průmysl 4.0 již ve fázi nápadu, při projektování a konstrukci. Základním předpokladem toho je mezioborová spolupráce všech technických disciplín, podílejících se na procesu vzniku. Ale inovativní firmy poskytují svým zaměstnancům tyto moderní nástroje. Pracovat s takovou výbavou je radost! K realizaci konceptu Průmysl 4.0 potřebují subdodavatelské obory všeobecná pravidla a standardy, platné nad rámec jednotlivých výrobců, které musí konstruktér dodržovat a uvádět je do praxe. Akceptovat se musí samozřejmě existující standardy, jako jsou třeba společné znaky, referenční konstrukce, rozhraní, datové protokoly a směrnice provedení.
Způsobilost pro Průmysl 4.0 předpokládá normovanou identifikaci, sémantiku (pojmy a větnou skladbu) a komunikaci. Na tomto poli je ještě třeba pilně pracovat.

Co se týče konkrétně techniky kapalin – jaké údaje o stavu lze evidovat už dnes a jaké údaje budou umět odečítat snímače v budoucnosti?
Průmysl 4.0 samozřejmě nezmění meze fyziky, tzn., že fyzikální parametry, zaznamenávané snímači, budou i v budoucnu těžištěm evidence provozních dat. Jako příklad jmenujme tlak, teplotu, průtok, vibrace a měření hladiny hluku. Naše společnost ARGO-HYTOS se speciálně zabývá snímáním stavu oleje a prognózou využití média (predictive maintenance).

Když budete myslet 20 let dopředu – co bude dělat technika kapalin lépe (bude ještě vůbec existovat nebo ji nahradí elektrotechnika)?
O tom není pochyb, technika kapalin - hydraulika a pneumatika - bude existovat i za 20 let. Tento obor je inovativní a je důležitým subdodavatelem pro nejrůznější aplikace. Samozřejmě, technika kapalin má velké konkurenty v jiných technologiích a staví se k těmto výzvám čelem. Stoupající poptávka po automatizaci pneumatických řešení svědčí o jejím úspěchu. Hydraulika se vyznačuje velkou hustotou výkonů a jejich flexibilitou. Provozovatel očekává, že stroj bude mít vysokou produktivitu a spolehlivost, nízké celkové náklady (TCO), vysokou disponibilitu a energetickou úspornost. Pro speciální procesy se používají hydraulické a elektrické pohony. A někde uprostřed se potkávají pohony hybridní.

Otevře Průmysl 4.0 technice kapalin nová pole působnosti?
I technika kapalin roste se svými úkoly a výzvami - nová pole působnosti se jistě otevřou, inženýři jsou kreativní!
Nové aplikace a obchodní modely se otevřou na základě důsledné realizace a využití nových funkcí, které vzniknou díky 4.0.
Příklady: automatizované uvedení do provozu, autonomní pracovní stroje, systémy, které se samy řídí a kontrolují. Ale zde je spíš dotazován uživatel našich zákazníků jako výrobce komponent a systémů a ne primárně inženýr. Mohl by nastat intenzívnější posun poptávky ve směru servisu a služeb. Skutečně se může stát, že digitální společnost nám vytýčí cestu. Uber nechává pozdravovat!

 

 

Subscribe newsletter