We produce fluid power solutions

Pan Christian Trahan je viceprezidentem oborového svazu "AG Windindustrie im VDMA"

"VDMA AG Windindustrie" je největší pracovní skupinou v rámci Svazu německých výrobců strojů a zařízení (VDMA). Na této organizaci se podílí asi 90 společností. Je zaměřena na vytváření vzájemných vazeb a koordinaci činností s cílem posílit pozice německých výrobců větrných elektráren ve vztahu k zahraniční konkurenci a výrobcům zařízení, využívajících jiné zdroje energie. V pracovní skupině jsou zastoupeny společnosti, pokrývající široké spektrum činností spojených s využitím větrné energie - od dodavatelů otočných věží až po výrobce generátorů, od subdodavatelů až po operátory větrných elektráren.

Hlavní náplní činnosti pana Christiana Trahana, jako viceprezidenta oborového svazu, je ve spolupráci s předsedou svazu vést jednání a webové konference se všemi členy pracovní skupiny. Kromě toho výbor vyvíjí strategie k posílení pozice lokálních výrobců a provozovatelů větrných elektráren a poskytuje neustále aktualizované informace o celosvětovém trhu s větrnou energií.

Subscribe newsletter