We produce fluid power solutions

Paralelní filtrace – vývoj technologie

FNA 008

FAPC

FNS 040

Existují určité druhy paralelní filtrace, jejichž používání má rostoucí tendenci? Pokud ano, proč?
Ano, zjišťujeme, že poptávka po mobilních jednotkách s integrovanými senzory roste. Zkušení pracovníci údržby a servisu dnes již vědí, že paralelní filtrace snižuje provozní náklady hydraulických strojů. Mimo to požadují normy a směrnice pro výrobu a kvalitu stále častěji zaznamenávání čistoty oleje. To zajišťuje, že veškerá servisní opatření byla pečlivě provedena a nevzniknou tak škody či odstávky.

Vzrostla potřeba paralelní filtrace, od té doby co jsou zařízení / stroje kompaktnější a poskytují méně prostoru pro integrovanou filtraci?
Trend snižování objemu média ve stroji zvyšuje zatížení oleje teplotou, oxidací a částicemi. Abychom čelili tomuto zatížení, jsou požadovány lepší oleje a aditiva a lepší servisní strategie. Paralelní filtrace umožňuje zlepšovat stav oleje a zvyšovat životnost oleje a tím i stroje, aniž by se plýtvalo vzácným prostorem a zvyšovala hmotnost během běžného provozu.

Vidíte změny v tom, jak a proč se používají filtrační vozíky / paralelní filtrace?
Vedle zmíněného aspektu úspory nákladů poskytuje paralelní filtrace uživateli větší flexibilitu a bezpečnost. Údržba stroje se neprovádí v pevně daných intervalech, ale tehdy, když to vyžaduje stav oleje. Původní kvalita oleje a výsledek procesu čištění jsou měřeny pomocí integrovaných senzorů. Tím se usnadní manipulace, protože není třeba provádět odebírání vzorků a jejich následná analýza. Této zvláštnosti využívají i závěrečné kontroly kvality jak pro zajištění, tak i doložení čistoty a dobrého stavu systému.  

Co je největším trendem v designu a využívání paralelní filtrace?
Kromě snah vývoje, učinit jednotky díky integraci senzorů stavu oleje ještě inteligentnější, zjišťujeme, že zákazníci by chtěli jednotky obsluhovat jednoduše a intuitivně. Navíc, postupem doby, mají fyzikální parametry, jako je proudění, viskozita a teplota, takový rozsah, že je lze používat i k jiným aplikacím. Moderní systémy paralelní filtrace filtrují z oleje nejen částice, ale i vodu a vzduch. Všechny tyto inovace vedou k upřednostňování paralelní filtrace, zlepšují stav systému a tím značně snižují náklady.

Technical Data

Download Images

 

 

Subscribe newsletter