We produce fluid power solutions

Nový přístroj pro identifikaci biologických olejů

Nový přístroj pro identifikaci biologických olejů od společnosti ARGO-HYTOS GmbH byl koncipován pro stanovení druhu oleje v zemědělských a lesnických strojích. Své uplatnění najde zejména všude tam, kde má být zajištěno výhradní používání biologických olejů.

Ke zjištění, který typ oleje se v nádrži zařízení nachází, je použit snímač pro sledování stavu oleje LubCos H2O+, vyvinutý rovněž společností ARGO-HYTOS. Snímač je dodáván kompletně s baterií a optickou signalizací v robustním kufru. Optická signalizace slouží uživateli k jednoduchému zjištění typu oleje na místě. Přístroj rozlišuje tři základní typy: „Minerální olej“, „Směs“ nebo „Biologický olej“. Navíc přístroj zobrazuje naměřené hodnoty permitivity a relativní vlhkosti oleje. Díky silné baterii lze přístroj pohodlně používat k měřením v terénu.

Pro následný rozbor a dokumentování dat je přístroj vybaven rozhraním RS232. Přes toto rozhraní lze naměřené výsledky přenášet přímo do počítače a kdekoliv na světě s nimi dále pracovat.  K tomu nabízí společnost ARGO-HYTOS speciální software LubMon Bio, který je zdarma ke stažení na jejích internetových stránkách.

Pomocí tohoto softwaru lze provádět měření dvěma různými metodami: buď rychlý test nebo detailní měření s vypracováním tabulky hodnot. K naměřeným hodnotám je možné přiřadit označení stroje, místa, uživatele, datum měření a spoustu dalších údajů. To usnadňuje vyhodnocování a přiřazení měření i následné sledování naměřených výsledků.

Subscribe newsletter