We produce fluid power solutions

Nová koncepce udržby založena na nepřetržitem monitorovani stavu oleje

Hydraulické a mazací systémy tvoří podstatnousoučást mobilních pracovníchstrojů, ve kterých přebírá olej celou řaduúkolů. Olej, v podobě tlakové pracovníkapaliny, přenáší výkon, zajišťuje mazánívzájemně se pohybujících součástí,odvádí teplo, vzniklé v důsledku ztráta transportuje nečistoty k filtrům. Vědeckázkoumání dokazují, že funkční poruchyhydraulických a mazacích systémů jsouzpůsobeny převážně opotřebením, kontaminací,procesem stárnutí, směšovánímnebo silným kolísáním teplot.

Řádný stav oleje má tudíž rozhodujícívýznam. Z aktuálního stavu oleje lzezároveň získat informace o stavu stroje.

Oproti jednotlivým zkouškám olejeumožňuje nepřetržité sledování stavuoleje a filtrů, tzv. „Online Condition Monitoring“(OCM), preventivní analýzua včasné rozpoznání poruch.

Detekovatelné příčiny poruch jsou např.kontaminace oleje vodou, nečistotami,směsí jiných tekutin, použití nesprávnéhooleje nebo zvýšené opotřebení. Mimotoumožňuje OCM lepší zdokumentováníservisních opatření jako je výměnaoleje a údržba. Inteligentní senzory OCMmohou optimalizovat intervaly výměnyoleje a údržby a zabránit tak výpadkůmve výrobě v důsledku poruch zařízení,což vede ke značnému snížení provozníchnákladů.

Pro pokrytí veškerých aspektů při sledovánístavu oleje rozšířila nyní společnostARGO-HYTOS své výrobní portfolioo dva nové senzory: LubCos Visplusa LubCos Level. LubCos Visplus umožňujevedle měření teploty a dielektrické konstantyještě měření viskozity. SnímačeLubCos H2Oplus i LubCos Level jsouvybaveny inteligentním sledováním stavuoleje, které kromě jiného na základěměřených parametrů rozpozná zbývajícíživotnost oleje (RUL), obsah vody v olejinebo přítomnost jiných tekutin – směsí.LubCos Level navíc umožňuje ještěnepřetržité sledování výšky hladiny oleje,čímž nahrazuje stávající hladinoměrya teplotní senzory. To usnadňuje integracido systému a nabízí díky snížení počtupotřebných senzorů dodatečný potenciálúspor.

Mimo to byly snímače LubCos H2Oplus IIa OPCom II od základů přepracovány, abybylo vyhověno požadavkům zákazníkůna zjednodušení obsluhy, komunikacea zmenšení rozměrů. Oba senzory nynísplňují požadavky standardu CANopen,stejně jako LubCos Level a LubCosVisplus, a jsou tak vhodné pro používánív mobilních aplikacích.

Senzory OCM jsou doplněny o novouzobrazovací a paměťovou jednotku Lub-Mon Visu. Ta je kompatibilní se všemisenzory OCM společnosti ARGO-HYTOS,přičemž lze připojit i libovolné analogovésenzory. LubMonVisu je vybavenagrafickým displejem, připojením USB,čtečkou paměťových karet SD, ukazatelemsprávného času a interní paměťovoujednotkou. Na přání může být doplněnaethernet rozhraním pro webový server aspínacími kontakty pro řízení varovnýchsignálů. Vedle dalšího příslušenství lze kjednotce připojit i tiskárnu.ARGO-HYTOS svými CM-výrobky pokrývávšechny aspekty Fluid ConditionMonitoringu. Od stacionárních systémů,přes mobilní aplikace až po oblast servisuje společnost ARGO-HYTOS kompetentnímpartnerem pro řešení „z jedné ruky.“

Subscribe newsletter