We produce fluid power solutions

Modulární ventily pro průmyslové použití

PRM8 Designová charakteristika

Výrobkové portfolio modulových (CETOP) rozváděčů ARGO-HYTOS - elektromagneticky ovládaných.

Výrobkové portfolio modulových (CETOP) rozváděčů ARGO-HYTOS – jinak ovládaných

Výrobkové portfolio proporcionálních modulových (CETOP) rozváděčů ARGO-HYTOS

příklad optimalizovaného PRM9 založeného na optimalizaci konstrukce šoupátka, optimalizace obrábění tělesa, nárůst síly elektromagnetu

PRM9 design features, basic configuration: 1 Optical feedback (LEDs), (Power, CANopen, Error), 2 Metal housing for ECU IP67, 3 µ-USB vs. USB Interface, 4 CAN - Address, 5 CAN - Baud Rate, 6 Standard MIL Connector, 7 M12 Connector: ext. sensor, 8 M12 Connector: CANopen, 9 Internal position sensor, 10 Solenoid connection with inside wiring

Výrobní průmysl je významně zastoupen obráběcími stroji, které jsou potřebné při jakékoliv výrobě. Upínání nástroje, výměna nástroje, upínání obrobku, zablokování C-osy nebo upínání pracovní hlavy patří k typickým funkcím těchto strojů a mají významný vliv na přesnost obrábění. Uvedené funkce jsou zajištěny především hydraulickými obvody. Z tohoto důvodu jsou zde vysoké nároky na spolehlivost, životnost, přenášený hydraulický výkon a účinnost hydraulických komponentů. ARGO-HYTOS je přední společnost působící v oblasti průmyslové hydrauliky. Tuto skutečnost mohou potvrdit přední výrobci obráběcích strojů, kteří dlouhodobě používají naše hydraulické ventily.

Zaměření na technologii a kvalitu
Úspěch ARGO-HYTOS je podpořen vysokou zkušeností v oblasti obrábění a řízení výrobních procesů. Modulová CETOP tělesa jsou vyrobena na robotizovaných výrobních jednotkách a dokončena na CNC honovacích strojích se zpětnou automatickou vazbou. Šoupátka jsou obráběna na soustruzích umožňujících statistickou kontrolu procesu – SPC. Potom jsou tepelně zpracovány a nakonec broušeny na CNC bezhrotých bruskách s automatickou zpětnou vazbou. Všechny související procesy jsou optimalizovány na kvalitu a výrobní časy, díky čemuž dosahujeme příznivého poměru cena-kvalita u zákazníků po celém světě. ARGO-HYTOS spolupracuje pouze s vybranými dodavateli, kteří mají podstatný vliv na kvalitu finálních výrobků. Jako příklad mohu uvést litinová tělesa, která jsou dodávána s velmi nízkou zmetkovitostí. Nízká zmetkovitost na začátku výrobního procesu se logicky projeví i na jeho konci a během používání výrobku u koncového zákazníka. Tento přístup činí ARGO-HYTOS výjimečným a je pozitivně vnímán celou řadou dlouhodobých zákazníků po celém světě, kteří se k nám vždy vracejí s důvěrou. Další ohromnou výhodou je, že všechny klíčové procesy jsou koncentrovány pod jednou střechou výrobního závodu ve Vrchlabí.

Hlavní charakteristika ARGO-HYTOS CETOP ventilů:

 • Silné elektromagnety
 • 5ti nebo 3-komorová konstrukce "volba Lightline"
 • Výjimečné výkonové parametry pro velikost Dn10 ==> 140 l/min při 350 bar
 • Doplňkově tlumení pohybu šoupátka pro zamezení vzniku tlakových rázů v obvodu pro velikost Dn10 (CETOP 05) za přijatelnou cenu
 • Nízké lekáže u šoupátkových rozváděčů
 • 20 až 30 standardních konfigurací se šoupátkem v každé velikosti
 • Standardní tělesa jsou fosfátována
 • Odolná povrchová ochrana 520 h v solné mlze podle DIN 9227 ==> mobilní aplikace

Zaměření na přenášený hydraulický výkon
ARGO-HYTOS nabízí dva druhy ventilů, pokud jde o přenášený hydraulický výkon. Standardní řada ventilů je nazývána " high performance " a je charakterizována velkým přenášeným hydraulickým výkonem, na druhé straně série "Lightline" je určen pro zákazníky, kteří pro své aplikace potřebují nižší přenášený výkon. Tato filozofie poskytne zákazníkům pouze tolik výkonu kolik třeba a tím umožňuje šetřit peníze a prostor zástavby. Lepší cena je dosažena především díky nižšímu výkonu cívky. Tak či onak, kvalita zůstává stejná pro obě výkonové řady.

Kromě toho je k dispozici široký výběr výměnných cívek s konektory DIN nebo deutsch, které se velmi často používají v mobilních aplikacích, a APM terminály. Rozváděče Dn06 a Dn10 jsou volitelně vybaveny indukčním bezkontaktním snímačem polohy šoupátka. Standardní teploty provozní kapaliny jsou od -30 ° C do + 90 ° C a kinematická viskozita provozní kapaliny od 10 do 500 mm²s-1.

Modulové proporcionální rozváděče
Modulové proporcionální rozváděče jsou používány pro plynulé řízení průtoku a také pro změnu směru průtoku v případě použití rozváděče se dvěma cívkami. Cívka přestaví šoupátko do požadované polohy odpovídající řídicímu proudu. Typické použití modulových proporcionálních rozváděčů může být v aplikacích, jako jsou podavače a přidržovače materiálu, jemné polohování zvedacího zařízení atd. Tyto ventily jsou charakterizovány průkopnickým designem, vysokou spolehlivostí a stabilitou umocněnou dobrou dynamikou.

Řada PRM2
Řízení ventilu bez integrované elektroniky může být zajištěno elektronikou EL6 připojenou DIN konektorem, který je umístěn přímo na rozváděči. Miniaturní elektronika poskytuje moderní kompaktní řešení pro řízení ventilů a umožňuje jednoduché nastavení parametrů pomocí dvou nastavovacích tlačítek a integrovaným displejem, typické je nastavení např. funkce ramp.

Charakteristika:

 • Kompaktní design s integrovanou elektronikou
 • Vysoká spolehlivost
 • Jednoduchá výměna cívek včetně elektroniky bez nutnosti otevření hydraulického okruhu
 • Plynulá regulace průtoku v obou směrech
 • Instalační rozměry podle DIN 24 340 / ISO 4401 / CETOP RP121-H

Řada PRM9
Nejnovější vývoj proporcionálních rozváděčů PRM9 je prováděn s využitím simulace CFD - Computational Fluid Dynamics. Největší změnou prošla řídicí jednotka zabudovaná v robustní kovové krabici.

Charakteristika:

 • provedení ve dvou velikostech 06 (D03) a 10 (D05)
 • ECU – elektronická řídicí jednotka odolná vibracím
 • Komunikační sběrnice Fieldbus
 • Nárůst síly elektromagnetu
 • Stabilní výkon při různých pracovních podmínkách
 • Jedno řešení pro několik řídicích signálů
 • "Slim" provedení vhodné pro mobilní i průmyslové instalace
 • uživatelsky příjemné rozhraní (LED/software)

Řada PRM8
Nepřímo ovládaný rozváděč velikosti Dn 06. Pilotní šoupátko je řízeno elektromagnetem a hlavní šoupátko je řízeno hydraulickou silou. Tento výjimečný koncept zvyšuje dosažené výstupní parametry proporcionálního ventilu ve srovnání s přímo řízeným proporcionálním ventilem. Přenášený hydraulický výkon je 130 l/min při 350 bar.

Charakteristika:

 • Nepřímo ovládaný proporcionální ventil Dn06 (Cetop 03)
 • Princip plovoucího šoupátka
 • Velký přenášený hydraulický výkon řízen nízkým elektrickým výkonem
 • Instalační rozměry podle DIN 24 340 / ISO 4401 / CETOP RP121-H

More Technical Details about the products

Download Images

Subscribe newsletter