We produce fluid power solutions

MHPS – Hydropneumatické odpružení samohybného polního postřikovače

Systémový řídící blok

Schéma principu

Na příkladu odpružení všech kol samohybného polního postřikovače s objemem výroby kolem 15-20 kusů za rok lze velmi dobře demonstrovat výhody modulárního konceptu: Na základě stále stoupajících nároků na komfort a bezpečnost patří u samohybných polních postřikovačů odpružení podvozku (tzn. odpružení všech kol) již dlouhou dobu do spektra dodávek velkých výrobců.

Abychom jako menší výrobce nebyli z trhu vytlačení, je třeba i zde investovat čas a náklady do vývoje a budování příslušného know-how  a moci tak nabídnout stroj s odpružením všech kol. Díky spolupráci s našimi odborníky na aplikace a díky použití hotových modulů MHPS bylo možno čas a náklady na vývoj a budování know-how podstatně snížit.
Aplikační tým ARGO-HYTOS vypracoval společně se zákazníky analýzu současného stavu. Na jejím základě vznikly první úvahy o zlepšení jak hlediska ekonomického, tak technického.

Základem pro výpočet nového systému zde byly údaje o zařízení, jako je hmotnost, stavy naložení, rychlost atd. Z těchto parametrů pak vycházela společnost ARGO-HYTOS  při dimenzování velikosti válců, předepnutí membránového akumulátoru nebo volbě průměru potrubí. Na základě konfigurace systému byl parametrován software, nahrán do řídící elektroniky a sestaveny řídící bloky a ostatní příslušenství. První funkční test byl proveden u ARGO-HYTOS na vlastním zátěžovém zkušebním stavu.
Dříve než byl systém zabudován do zařízení, byla vyzkoušena a zkontrolována všechna základní nastavení a funkce.
V dalším kroku byl systém u zákazníka vestavěn do zařízení a uveden do provozu za podpory inženýrů z ARGO-HYTOS. Optimalizace parametrů, jako např. změna nastavení ventilů nebo úprava softwaru podle přání zákazníka, tak nebyla žádným problémem a mohla být provedena rychle a jednoduše. Po ukončení testovacích jízd a měření bylo stanoveno finální nastavení a mohla být zahájena sériová výroba. Pokud by se v průběhu sériové výroby měly konstruovat speciální stroje, mohou se jednoduše ke stávajícímu řešení připojit další moduly, případně některé odebrat, což zaručuje maximální flexibilitu přímo v sériové výrobě.

Info

„Jenom tolik ventilů, kolik funkce nezbytně potřebuje“

U tažených a samohybných polních postřikovačů je mnoho pohybů a funkcí realizováno pomocí hydrauliky. Důležitýmy funkcemi, zajišťovanými otevřeným hydraulickým obvodem, jsou:

  • odpružení podvozku a regulace výšky
  • nastavení rozchodu kol
  • regulace výšky a náklonu ramen
  • vyklápění a sklápění ramen
  • regulace čerpadla
  • pohon ventilátoru

Komponenty a řídící bloky pro realizaci těchto funkcí se nacházejí v portfoliu společnosti ARGO-HYTOS. Řídící bloky a připojovací moduly lze osazovat ventily různého konstrukčního provedení i jmenovité světlosti.  Podle hesla „Jenom tolik ventilů, kolik funkce nezbytně potřebuje“ kombinuje ARGO- HYTOS ve svých řídících blocích ventily z různých výrobních řad a vytváří tak technicky a ekonomicky optimalizované systémové bloky. Ventily s tělesem (ISO 4401) a sekční ventily se zde uplatní stejně, jako vestavné ventily. Všechny ventily se vyvíjí i vyrábějí přímo v ARGO -HYTOS

 

Technical Data

Subscribe newsletter