We produce fluid power solutions

MHPS – Hydropneumatické odpružení v kloubovém damperu

Systémový řídící blok

Schéma hydraulického obvodu

Na příkladu odpružení přední nápravy kloubového damperu, s počtem 15-20 vyrobených kusů ročně, lze výhody modulárního konceptu velmi dobře prezentovat: Na základě stále stoupajících nároků na komfort a bezpečnost patří odpružení přední nápravy u kloubového damperu už delší dobu do spektra dodávek velkých výrobců.
Abychom jako menší výrobce nebyli z trhu vytlačeni a mohli systémy odpružení také nabízet, byly i zde nutné časové i finanční investice do vývoje a budování příslušného know-how. Díky spolupráci s našimi odborníky na aplikace a použití modulů MHPS se náklady na vývoj a budování know-how znatelně snížily. Aplikační tým společnosti ARGO-HYTOS vypracoval společně se zákazníkem analýzu skutečného stavu. Na základě výsledků této analýzy byly vytvořeny první rozvahy jak z ekonomického, tak technického hlediska.

Základem pro výpočet nového systému zde byly údaje o stroji, jako je jeho hmotnost, stavy naložení, rychlost atd.
Dimenzování velikosti válců, předepnutí membránového akumulátoru nebo i průměru potrubí provedla společnost ARGO-HYTOS pomocí těchto parametrů. Na základě konfigurace systému byly stanoveny parametry software pro řídící elektroniku a sestaveny řídící bloky a další příslušenství. První funkční test byl proveden v ARGO-HYTOS na vlastním zátěžovém zkušebním stavu.
Dříve, než byl systém vůbec do stroje namontován, byla zkontrolována a vyzkoušena všechna základní nastavení a funkce.
V dalším kroku byl systém u zákazníka namontován a společně uveden do provozu. Stále za přítomnosti inženýrů z ARGO-HYTOS. Tak nebyly problémem žádné drobné úpravy, jako je např. změna nastavení ventilů nebo úprava softwaru podle přání zákazníka, a mohly být neprodleně a jednoduše provedeny. Po ukončení testovacích jízd a měření byla stanovena finální sestava a mohlo být zahájeno uvedení do sériové výroby. Pokud by se později v rámci sériové výroby měly konstruovat speciální stroje, lze jednoduše přidat ke stávajícímu řešení další moduly nebo je ubrat, což samo o sobě zaručuje v sériovém procesu maximální flexibilitu.

„Jen tolik ventilů, kolik daná funkce vyžaduje“
V kloubovém damperu je mnoho pohybů a funkcí realizováno pomocí hydrauliky. Některé z provozních funkcí v otevřeném okruhu jsou:

  • Odpružení přední nápravy, případně všech kol
  • Sklápěcí funkce
  • Řízení
  • Regulace čerpadla
  • Pohon ventilátoru

Komponenty a řídící bloky k realizaci funkcí se nacházejí v portfoliu společnosti ARGO-HYTOS. Různé konstrukce a jmenovité světlosti lze do řídících bloků a připojovacích desek nakombinovat téměř libovolně. Podle hesla „jen tolik ventilů, kolik daná funkce vyžaduje“ kombinuje ARGO-HYTOS ve svých řídících blocích ventily z nejrůznějších ventilových modulů a vytváří technicky a ekonomicky optimální systémové bloky. Používají se ventily jak s tělesem (ISO 4401), tak vestavné ventily. Všechny ventily se konstruují i vyrábějí ve vlastním podniku.

More Technical Details about the productsDownload Images

 

 

Subscribe newsletter