We produce fluid power solutions

LubMon Connect

Dálkové sledování svářecího zařízení

LubMon Connect

Uživatelské prostředí

Záznam dat

Aplikace
Svářecí a ohýbací zařízení pro výrobu děrovaných jader a plášťů filtračních vložek.  

Problém
Problémy s chlazením oleje a s jeho vysokým zatížením vedly k rychlejšímu stárnutí oleje. Stálá ztráta oleje.  

Popis funkce 
Stav oleje je monitorován multifunkčními snímači. Modul pro přenos dat LubMon Connect přenáší naměřená data přes Ethernet nebo GSM bránu na Remote-Portal, který je dostupný pomocí jakéhokoliv běžného internetového prohlížeče. Uživatel tak může kdykoliv sledovat stav stroje.  

Výhody

  • jednoduchá integrace díky přednastavené konfiguraci rozhraní sady snímač / modul
  • volně nastavitelné uživatelské prostředí
  • přístup k datům stroje z celého světa
  • podávání zpráv prostřednictvím e-mailů nebo SMS při vzniku nouzových stavů nebo při překročení nastavených mezních hodnot sledovaných veličin
  • záznamy průběhu a dlouhodobých trendů veličin

Technické  parametry a charakteristiky 

Parametry snímačeveličina
Napájecí napětí12…28 VDC
Komunikační rozhraníEthernet
GSM mobile network
Rozhraní snímačeCANopen
Uživatelské prostředízákladem je web (prohlížeč)
Podporované snímače: OPCom II, LubCos H2O+ II, LubCos Level, LubCos Vis+, analogové snímače přes rozhraní CAN

 

Technical data

Subscribe newsletter