We produce fluid power solutions

LubCos Vis+

Monitorování mazacího oleje snímačem viskozity

LubCos Vis+

Průběh viskozity při 40°C - Klesající viskozita díky mísení mazacího oleje s hydraulickým

Průběh teploty - Setrvávající průběh teploty

Aplikace
Hydraulický lis s velkým průtokem oleje na tvarování plechových dílců pro automobilový průmysl.  

Výchozí situace / problém
V hydraulickém lisu pronikl hydraulický olej do mazacího okruhu díky netěsnostem v systému. Tím došlo ke snížení viskozity mazacího oleje a zhoršení jeho lubrikační schopnosti.  

Řešení
Použití snímače stavu oleje LubCos Vis+ pro měření viskozity mazacího oleje umožňuje detekci poklesu viskozity a včasné odhalení závady. Tak lze při podkročení požadované minimální viskozity zavést příslušná protiopatření a ochránit zařízení před poškozením.  

Výhody
Nákladově nenáročné trvalé sledování viskozity bez pracných laboratorních rozborů, včetně snímání teploty oleje.

Technické parametry a charakteristiky

Parametry snímačeveličinajednotka
max. provozní tlak10bar
kompatibilní pracovní kapalinyHLP, HLPD, HVLP, HETG, HEES, HEPR
napájecí napětí9…33 VDC
4...20mA
rozhraní pro přenos dat RS232
CANopen
připojovací závitG ¾      inch
Měřené veličiny a rozsah měření:
SAW viskozita 8...400mm2/s
Relativní permitivita 1…7 -
Teplota -20…120 °C

 

Technical data

Subscribe newsletter