We produce fluid power solutions

LubCos H2Oplus II

Sledování stárnutí a obsahu vody v oleji

LubCos H2Oplus II

LubCos H2O+II

LubCos H2Oplus II

Požadavek zákazníka
Prodloužit interval servisu použitého chladícího oleje a zároveň zvýšit bezpečnost provozu a ochranu před chybami obsluhy.

Výchozí situace
Použitý brzdový chladící olej nabízí za normálních podmínek životnost cca 2000h, to znamená cca 3 výměny oleje ročně, vždy po cca 150 l při vysokém vytížení. Klimatické podmínky a konstrukce brzd jsou důvodem jejich vysoké citlivosti na obsah vody v oleji.  

Řešení
Integrované snímače stavu oleje LubCos H2Oplus II nabízejí bezprostřední ochranu před vysokým obsahem vody (sledují trend a aktuální relativní vlhkost). Zároveň lze zdvojnásobit interval údržby, protože vedle relativní vlhkosti je nepřetržitě sledován i stav oleje a jeho teplota a při předčasném stárnutí lze dopředu naplánovat servis.  

Výhody/zvláštnosti
Díky úplné integraci snímačů do konceptu vozidla může obsluha stroje v případě potřeby nahlédnout do údajů a získá spolehlivou informaci o příštím servisu.

Technické parametry

Parametry systémuObvod vlevoObvod vpravo
Typ snímačeLubCos H2Oplus II (CANopen)LubCos H2Oplus II (CANopen)
Sledovaný objem oleje75 l75 l
Servisní interval předtím2000 h2000 h
Servisní interval potomdo 4000 hdo 4000 h
Time saved for servicecca. 8 h/a
Ušetřená doba práce servisucca. 225 l/a
Sledované parametry Relativní vlhkost oleje
Teplota oleje
Stárnutí oleje (relativní permitivita a vodivost)

Přehled výhod řešení

Servisní intervalz 2000 h zdvojnásoben až na 4000 h
Ušetřená doba práce servisu  cca.8 h/a
Ušetřené množství olejecca. 225 l/a

Navíc chráněné aspekty

ochrana před akutním vniknutím vody
sledování teploty oleje

varování při předčasném stárnutí oleje (na základě relativní permitivity, vodivosti a průběhu teplot)

 

Technical data

Subscribe newsletter