We produce fluid power solutions

Komfortní hydraulika: tlumení výkyvů u nakladačů

Flexibilní systémy: konstrukce se smyslem pro optimální řešení

Blok tlumení pro kolové a teleskopické nakladače

Blok tlumení s hydraulickým akumulátorem

Blok tlumení s jištěním proti prasknutí hadice/potrubí

Prinzipschema

Rychlost jízdy mobilních pracovních strojů se v posledních letech stále zvyšuje. Týká se to také traktorů s čelním nakladačem, kompaktních zemědělských, čelních i teleskopických kolových nakladačů. Tato většinou neodpružená vozidla mají tendenci se rozkývávat díky rozložení hmotnosti a pružnosti pneumatik, zejména při změnách rychlosti či směru jízdy nebo při přejíždění terénních nerovností.
Velký vliv na kývání stroje mají kinematika zvedacího zařízení, pneumatiky a hmotnost transportovaného nákladu. Zvedací zařízení, které působí jako rameno páky, převádí impulsy od zátěže na stroj. Přes rám stroje se tato síla přenáší do pneumatik, které deformuje jako jediný pružný prvek v řetězci. Při přejezdu terénních nerovností probíhí impuls pohybu v opačném směru od podloží přes pneumatiky, skrz rám do zvedacího zařízení a zdvižené hmoty.
Takto vzniklé kývání zatěžuje konstrukci stroje a zároveň snižuje komfort a bezpečnost jízdy.
Řidič musí kvůli bezpečné manipulaci se strojem snížit rychlost. Tím však také klesá pracovní výkon stroje.
Cílem je snížit kývání stroje a vzniklé výkyvy co nejrychleji  utlumit. Hlavním cílem je zamezit vybuzení zrychlení hmoty tak, aby rušivé kývavé pohyby vůbec nevznikly.

Připojením hydraulických akumulátorů na stranu válce zatíženou tlakem a volným spojením protilehlé strany s nádrží dojde k oddělení zvedacího zařízení od rámu vlastního stroje. Díky tomuto oddělení se zrychlení zdvihacího ramene a zátěže už nepřenáší na stroj a obráceně. Oddělení probíhá přes plynovou náplň hydraulického akumulátoru, tlumení pak díky tření kapaliny a plynu v hydropneumatickém systému. Velikost válce, poměr ramena páky a rychlost jízdy pak podmiňují velikost průtoku mezi akumulátorem a válcem. Řídící bloky mohou být osazeny ventily pro průtok od 70 do 300 l/min.

Hliníkové nebo ocelové řídící bloky, vytvořené podle požadavků zákazníka, se téměř vždy přizpůsobují konstrukčnímu řešení stroje. Použití vestavných ventilů nebo ventilů s tělesem umožňuje velkou variabilitu v uspořádání bloků. Vždy je možné do obvodu integrovat akumulátory nebo dalších funkce, jako je ochrana proti prasknutí potrubí.

Systém tlumení výkyvů společnosti ARGO-HYTOS lze v případě potřeby bez problémů implementovat i dodatečně do již sériově vyráběných OEM výrobků. Podle provedení je nutné doplnit propojení řídícího bloku se zdrojem řídícího tlaku a samostatné vedení do nádrže, v nejjednodušším případě je potřeba jen elektrický signál.
Na základě zkušeností v oblasti hydropneumatických systémů odpružení a tlumení zkonstruuje ARGO- HYTOS systém tlumení výkyvů, optimální pro Váš stroj. Už ve fázi konceptu budou možná řešení posuzována společně s Vámi, s ohledem na příslušná pravidla a předpisy.

Info

Podle aplikace, předpisů a požadavků lze téměř libovolně kombinovat různé funkční prvky.

 • rozváděče pro připojení a odpojení 70 - 300 l/min
 • tlaky do 350 bar
 • materiál bloků: hliník nebo pozinkovaná ocel
 • s nebo bez pojištění a výpustě akumulátoru
 • bez předepnutí akumulátoru
 • s konstantním nebo na zátěži závislým předepnutím akumulátoru
 • s / bez jištění proti prasknutí potrubí/hadice v bloku
 • Zapojení nebo obtok systému pro ochranu proti prasknutí potrubí v aktivovaném stavu
 • akumulátor  integrováný v řídícím bloku
 • řídící blok pro vestavbu do potrubí
 • řídící blok pro montáž pomocí příruby přímo na válec zdvihu
Subscribe newsletter