We produce fluid power solutions

Inovativní hydraulická nádrž s integrovaným zpětným filtrem

Pozitivní aspekty integrace funkcí do nádrže lze integrovat: 1. těleso filtru 2. plnící sítko 3. indikaci výšky hladiny oleje 4. zavzdušňovací filtr s uzavíracím ventilem pro případ převrácení 5. vývody s rychlospojkami 6. přípojení snímačů 7. vypouštěcí zátku 8. dělící přepažky

Se stoupajícími nároky na integraci funkcí a úsporu nákladů získávají umělé hmoty jako materiál pro výrobu nádrží stále větší význam. Kromě toho očekávají konstruktéři při jejich použití téměř neomezené možnosti při návrhu nových výrobků. Postupem doby bylo vyvinuto mnoho postupů výroby nádrží a my nyní v kostce popíšeme přednosti a nevýhody těch nejběžnějších.

Porovnání technologií, které se na trhu již etablovaly:

  • svářená kovová nádrž
  • umělohmotná nádrž vyrobená odstředivým litím
  • umělohmotná nádrž vyrobená vyfukováním
  • NOVINKA: umělohmotná nádrž ARGO-HYTOS vyrobenána vstříkolisu
Kovová nádrž svářenáUmělohnotná nádrž vyrobená odstředivým litímUmělohnotná nádrž vyrobená vyfukovánímNOVINKA: ARGO-HYTOS Umělohnotná nádrž vyrobená na vstříkolisu
Objem nádrževhodná provelké a malé objemynádrževhodná provelké a malé objemynádrževhodná provelké a malé objemynádrževhodná prostřední a maléobjemy nádrže
Teplotní odolnostvelmi dobrášpatná při použití PP/PEšpatnávelmi dobrá
Tlaková odolnostdobrástředníšpatnádobrá
Chemická odolnost (horký olej)dobráomezená při PP/PEomezená při PP/PEdobrá
Tvarovánívysoké náklady při kompletním tvarováníKompletní zevní tvarování možnéKompletní zevní tvarování možnéKompletní zevní tvarování možné
Čištěníobtížné čištěníobtížné čištěníobtížné čištěníčistá nádrž bez dodatečného čištění
Nákladydodatečné náklady, pokud je třeba integrovat funkceintegrace funkcí (např. tělesa filtru) velmi obtížná; vysoké náklady při použití PAintegrace funkcí (např. tělesa filtru) velmi obtížnájednoduchá integrace funkcí (např. tělesa filtru) bezdodatečných nákladů

Zvláštnosti nové výrobní techniky ARGO-HYTOS
Vstřikování, které se používá v ARGO-HYTOS, se ujalo jakojeden z nejvýznamnějších postupů zpracování umělých hmot. Postup dovoluje kompletní tvarovábí při výhodnýchvýrobních nákladech. Funkce, jako např. těleso filtru, lze integrovat bez dodatečných nákladů. Rozhodujícími kritérii pro nákup a techniku jsou v hydraulice i velmi dobrá teplotní odolnost a čistota nádrže (není třeba žádné dodatečné čištění).

ARGO-HYTOS vyrobila vstřikováním nádrže pro mnoho aplikací v mobilní hydraulice, ve kterých je integrováno více funkcí, jako např. zpětný filtr. Řešení nádrží ARGO-HYTOS dovolují maximální možnou volnost volby tvaru, čímž lze optimálně využít malý zástavbový prostor. Vedle tělesa filtru a plnícího sítka lze do nádrže intergrovat i signalizaci znečištění oleje. Dalším pozitivním aspektem je připojení pomocí rychlospojek („Quick-Connect“), k jejichž montáži nejsou třeba žádné nástroje. Spojky se jednoduše na sadí napříslušná hrdla nádrže a upevní se pojistnou sponou.

Shrnutí

Výhody vstřikovaných nádrží ARGO-HYTOS:

  • Vestavba kompletního modulu do stroje
  • Zpětný filtr integrován v nádrži
  • Jednoduchý servis/výměna filtrační vložky
  • Velmi čistý modul nádrže díky technice vstřikování a bezdotykovému sváření
  • Vysoká mechanická pevnost a termická odolnost díky použití polyamidu
  • Vysoká úspora nákladů

Technical Data

Download Images

Subscribe newsletter