We produce fluid power solutions

Průmysl 4.0

Dr. Marcus Fischer, COO ARGO-HYTOS Group

Roman C. Krähling, Vedoucí Condition Monitoring

Sledování stavu neboli Condition Monitoring získává díky stálestoupajícím požadavkům na disponibilitu strojů a posuzovánícelkových provozních nákadů (TCO) na významu. Průmysl 4.0otevírá díky silnější integraci senzoriky ve strojích a zařízeníchdalší možnosti použití. „Prediktivní údržba j je důležitýmstavebním kamenem Průmysl 4.0“, říká Dr. Marcus Fischer,jednatel pro technologie & obchod a COO skupiny ARGO-HYTOS.
„Od roku 2008 vyvíjíme na míru střižená řešení nasledování stavu kapalinových systémů. Používáním našichměřících systémů jsou naši zákazníci schopni realizovatkoncepty prediktivní údržby a efektivně snižovat provoznínáklady strojů.“ Za tato řešení hovoří to, že se dají stanovitintervaly údržby podle typu a provozu daného stroje nebozařízení a tak redukovat dobu odstávky.
Dr. Fischer: „Náklady na pořízení potřebného doplňkovéhohardware se během doby používání zařízení rychle vrátí.“

Panamský průplavu: Použití senzorů vezdymadlech
„Co se týče technologie a poznatků o aplikacích,udávají směr německé podniky jako je ARGOHYTOS“, myslí si Roman Cecil Krähling, vedoucí Condition Monitoring & Elektronik. „Zde se vyplácejí zkušenostia investitice do nových technologií.

“Nové senzory a inteligentí algoritmy, vyvinuté u ARGO-HYTOS, zákazníkům umožňují sledovat stárnutí oleje a opotřebení komponent. Díky tomu lze rozpoznat problémy dříve, než způsobí poškození nebo odstávku. Krähling: „Naše senzory se přitom osvědčily v nejrůznějších aplikacích: od dálkového sledování kombajnu, přes sledování stavu oleje v terminálech kontejnerů až ke kompletním hydraulickým systémům zdymadel v Panamském průplavu.
Zákazníci přitom profitují nejen z delších intervalů výměny oleje, ale i z možnosti lépe plánovat vuhodnocovat účinnost servisních opatření.“

Avšak aby mohl zákazník toto vše maximálně využít, je nutná jednodušší integrace měřící techniky a standardizované zpracování dat. „V rámci iniciativy Průmysl 4.0 spolupracujeme s VDMA, abychom k tomu vytvořili potřebné základy“, zdůrazňuje Dr. Fischer. „Cílem je připravit pro zákazníka optimální řešení, aniž by se musely překonávat nákladné překážky komunikační infrastruktury.“ Za prediktivní údržbu hovoří i to, že v souvislosti se sledováním celého strojního parku mohou vzniknout nové modely obchodu jak pro provozovatele zařízení, tak proposkytovatele servisních služeb.

Download Images

 

 

Subscribe newsletter