We produce fluid power solutions

Hydraulické ventily určené pro použití v potenciálně výbušném prostředí

Typické výkonnostní křivky velikosti 06, CETOP03. Teplota okolí 70°C (158 °F), napětí Un - 10 % (24 VDC), power Pn = 10 W

Potenciálně výbušné směsi ve formě plynu, páry, mlhy nebo prachu se vyskytují v různých segmentech chemického a petrochemického průmyslu, nebo například v dolech. Proto je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany proti explozi každé části zařízení používané v tomto prostředí. Při používání hydraulických prvků je důležité, aby se zabránilo akumulaci výbušné směsi v místech, kde by mohlo dojít k jejímu vznícení. Konkrétně to znamená, že vývoj těchto prvků se zaměřuje na zamezení vstupu výbušné směsi do prostoru, kde může dojít k jiskření. Použity jsou dva typy ochrany elektrických součástí našich ventilů: typ „Ex e“ - zvýšená bezpečnost připojovacích svorek stejnosměrných cívek a typ „Ex mb“ - zapouzdření svorkovnice u cívek pro střídavé napětí s usměrňovacím můstkem. Také je důležité omezit maximální povrchovou teplotu jednotlivých částí ventilů.

Hydraulické kapaliny v těchto aplikacích většinou dosahují provozní teploty 55 ° C. Tato teplota je mnohem nižší, než je maximální povolená teplota jednotlivých dílů. Proto hydraulický olej slouží také jako chladicí médium celého systému. Kritickou částí ventilu je cívka, jejíž povrchová teplota musí být redukována. Významné snížení teploty povrchu cívky je dosaženo prostřednictvím její konstrukce, která umožňuje lepší odvod přebytečného tepla do okolního prostředí a snížení spotřeby elektrické energie cívky. Snížení spotřeby energie cívky většinou vede ke snížení hydraulického přenášeného výkonu ventilu. Proto ventily pro výbušná prostředí přenášejí menší hydraulický výkon než konvenční ventily.

Firma ARGO-HYTOS, která se zabývá vývojem a výrobou ventilů více než 60 let, uvedla na trh nové rozváděče do výbušného prostředí v modulovém a vestavném provedení, se velmi elegantně vypořádala s fenoménem nízkého přenášeného hydraulického výkonu. Nová řada cívek One4All je určena pro všechna prostředí s nebezpečím výbuchu a teplotní třídy. Díky moderní konstrukci podporované metodou CFD, jejichž výsledkem je unikátní přenášený hydraulický výkon těchto ventilů. Nabízíme dva základní rozsahy modulárních a vestavných ventilů.

Naše One4All 10W cívky, které jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v kombinaci s chytrým designem ventilů, dosahují podobných výsledků jako 30 W cívky. Unikátní konstrukce také umožňuje otevřít elektrickou svorkovnici včetně instalaci kabelu, aniž by došlo ke ztrátě platnosti certifikace ATEX/IECEx.

Charakteristika
Ventily určené do výbušného prostředí mají shodné prvky a vlastnosti jako standardní ventily ARGO-HYTOS:

  • Robustní konstrukce testovaná na 10 Mio. cyklů, včetně těsnění
  • Vestavné sedlové ventily s nulovou lekáží a tlakem do 420 bar
  • Vestavné šoupátkové rozvaděče s ohebným uložení pouzdra, které kompenzuje nepřesnosti komory = nedojde k zablokování šoupátka
  • Vysoká teplota oleje a okolní teploty jako standard
  • Povrchová ochrana 500 h podle ISO 9224 jako standard
  • Speciální provedení šoupátka s aretací › GOST TR (Ruská federace) certifikace pro všechna provedení do výbušného prostředí
  • Nouzové ovládání s bajonetem - schváleno pro všechna modulová a vestavná provedení
  • Zaměnitelnost cívek mezi modulovými a vestavnými provedeními do výbušného prostředí

More Technical Details about the products

Download Images

Subscribe newsletter