We produce fluid power solutions

Vysokotlaký bezpečnostní filtr HD 305 s jednosměrnou filtrací

HD 305

Průřez

Vˇmobilních strojích, jako jsou například nakladače, které mají systém rychlé výměny nářadí, zabezpečovaný hydraulicky ovládanými spojkami, mohou vysokotlaké bezpečnostní filtry společnosti ARGO-HYTOS udržovat potřebnou čistotu hydraulického obvodu. Výrobci stavebních strojů hledají řešení, jak zadržet nečistoty zanášené z výměnného nářadí dříve, než vniknou do hydraulického obvodu a způsobí poškození nebo výpadek funkce jednotlivých prvků. Hydraulika stroje musí být chráněna bez ohledu na stav přípojného nářadí.

S ohledem na tyto požadavky nabízí ARGO-HYTOS ve svém novém vysokotlakém bezpečnostním filtru HD 305 s jednosměrnou filtrací perfektní řešení.

Filtr je použit pro každou funkci, např. otvírání a zavírání drapáku a je zapojen do obou větví spotřebiče. Pro každou větev potrubí je použit samostatný tlakový filtr s filtrací v jednom směru proudění, oddělený od dalších částí.
Olej, přitékající ke spotřebiči, proudí jednosměrným ventilem bez filtrace. Olej, vracející se od přídavného nářadí do obvodu stroje, je filtrován.

Zvláštnost a výhody technického řešení:

  • Kompaktní konstrukce
  • Vysokotlaký filtr s jednosměrnou filtrací, Dvojitý lakový filtr pro dva samostatné okruhy spotřebiče
  • Ochrana hydrauliky stroje nezávisle na stavu výměnnného nářadí
  • Jmenovitý průtok do 300 l/min
  • Jemnost filtrace 60 μm
  • Provozní tlak do 400 bar

Download Images

Subscribe newsletter