We produce fluid power solutions

Generátor signálu pro řízení ventilů

Společnost ARGO-HYTOS vyvinula přenosný generátor řídícího signálu (SiCon), určený zejména pro ventilovou techniku, umožňující ovládání ventilů programovatelným signálem. Díky standardním přípojkám je SiCon použitelný pro všechny ventily, nezávisle na výrobci. Generátor byl vyvinut jako stolní přístroj a lze ho ovládat přímo prvky na čelním panelu bez doplňkových externích přístrojů. Nastavení se provádí pomocí klávesnice na čelním panelu, informace o stavu jsou zobrazovány pomocí čtyř kontrolních LED.

SiCon může řídit ventil až se dvěma ovládacími elektromagnety. Řízení cívky lze přitom provádět PWM signálem zadáním poměru puls-pauza nebo zadáním hodnoty proudu. Informace o aktuálním proudu, protékajícím cívkou, je v měřícím kanálu udávána jako analogová hodnota napětí. Mimo to jsou k dispozici dva analogové výstupy (± 10V nebo ± 20mA) pro řízení ventilů s integrovanou elektronikou.

Při nastavování parametrů si uživatel může vybrat z několika volně konfigurovatelných funkcí jako je sinus, rampa nebo trojúhelník. Kromě toho lze zadat požadovanou hodnotu z externího přístroje přes dva analogové vstupy nebo pomocí integrovaného potenciometru.

SiCon je zvláště vhodný pro testování ventilů, protože ho lze díky snadné manipulaci jednoduše začlenit do každého řídicího systému. Snadno lze zjistit optimální provozní parametry řízeného ventilu a poté je využít ve stávající aplikaci.

Subscribe newsletter