We produce fluid power solutions

Filtrační agregátpro mazání a chlazení převodovek větrnýchelektráren FNA 110

Pro chlazení a mazání převodovekvětrných elektráren jsou požadoványsystémy, které spolehlivě zajistí nutnýtlak pro mazání a zároveň dostatek olejepro chlazení i za nepříznivých podmínek.Jednotlivé prvky obvodu musí býtdostatečně dimenzovány pro funkci i přiteplotách od -30 °C (nebo -40 °C u verzeCold Climate) do +70 °C.

Filtrační agregát FNA 110 společnostiARGO-HYTOS pro mazací a chladící obvodyv převodovkách větrných elektrárenmůže být konfigurován i podle specifickýchpřání zákazníka.

Pohonná jednotka je tvořena elektromotorems čerpadlem. Regulace otáčeka tím regulace dodávaného množství pracovníkapaliny, se dosahuje přepínánímpočtu pólových dvojic elektromotoru.Při polovičních otáčkách elektromotorumůže agregát pracovat i při velmi nízkýchteplotách okolí, kdy kapalina vykazujenejvyšší viskozitu.

Klíčovou část filtračního agregátu FNA110 tvoří filtrační vložka nové gene-Další informace získáte podidentifikačním číslem 18.113race EXAPOR® MAX 2. Nízká tlakováztráta a vysoká kapacita vložkyumožňují použití vysoce viskóznícholejů při relativně dlouhých servisníchintervalech. Zvláštností speciální filtračnívložky, určené pro převodovky větrnýchelektráren, je kombinace 10 μm filtračnívložky ze skelných vláken (β10(c) = 200)se 60 μm sítkem. 60 μm sítko je snadnoprostupné i pro kapaliny s vysokouviskozitou a tak zabezpečuje dostatečnýprůtok filtrem i při nízkých teplotách.Naopak 10 μm vložka se stává prostupnouod teploty cca 0 °C a zajišťujedostatečnou čistotu kapaliny v obvodu.

Zpětný ventil, zabudovaný v tělese filtru,dovoluje zástavbu filtru pod hladinouoleje.

Do bloku, určeného pro připojení obvoduchladiče, je zabudován termostatickýventil, vyvinutý v ARGO-HYTOS.

Studený olej je přiváděn přímo kpřevodovce. Stoupá-li teplota oleje,otvírá se postupně termostatický ventila olej začíná proudit k chladiči. Ventil takzabezpečuje rychlé ohřátí oleje v hlavníčásti obvodu při rozběhu a zapojeníchladícího okruhu po ohřátí oleje na nastavenouteplotu.Agregát lze dále doplnit na přání např.:

  • kulovým kohoutem pro vyprázdněnítělesa filtru
  • vzduchovým filtrem zabudovaným vevíku filtru
  • výstupy pro připojení mechanickypoháněného čerpadla (např.šroubového). Filtrační agregát FNA110 lze tak přizpůsobit podle specifickýchpotřeb danému zařízení
Subscribe newsletter