We produce fluid power solutions

Filtrace se zpětným sacím filtrem v mobilním kombajnu

Hydraulický okruh bez filtrace

Zjednodušené znázornění hydraulického okruhu včetně konceptu filtrace

Jako první výrobce filtrů přišla společnost ARGO-HYTOS na trh s novým revolučním filtračním systémem v podobě zpětného sacího filtru. Od té doby se tento koncept filtrace pro mobilní stroje prosadil v mnohých aplikacích, neboť nabízí četná vylepšení funkcí a snižuje náklady na systém a údržbu.

Na příkladu uvedeného kombajnu lze důvody úspěchu konceptu se zpětným sacím filtrem objasnit.  

Hydraulika takového kombajnu na sklizeň řepy se obvykle skládá z následujících komponent:

Hydrostatický jízdní pohon
(1)  Regulační čerpadlo v uzavřeném okruhu, s hydromotory spojenými s osamo kol, zajišťuje pohyb vpřed.

Pracovní hydraulika  (2)                                                                   
Konstantní nebo regulační čerpadla napájejí spotřebiče v otevřeném nebo uzavřeném okruh.

Řízení (3) 
Řízení zajišťuje regulační čerpadlo v otevřeném okruhu.

Výběr filtru  
Filtry zajišťují v hydraulickém okruhu ochranu funkcí a ochranu proti opotřebení. Proto se rozlišují ochranné filtry (ochrana funkcí = hrubé hydraulické filtry / sítka) a pracovní filtry (ochrana proti opotřebení = jemné hydraulické filtry).

U jízdního pohonu stojí v popředí ochrana plnícího čerpadla nebo hydrostatu a zajištění čistoty oleje a tím ochrana proti opotřebení. Zde jsou nutné pracovní filtry.
To samé platí pro pracovní hydrauliku (otevřený / uzavřený okruh), neboť i zde je třeba chránit čerpadlo a zajistit potřebnou čistotu oleje.
U řízení je většinou nejdůležitější ochrana funkcí řídící jednotky a to je realizováno pomocí ochranného filtru.

Jeden jediný zpětný sací filtr (4) přebírá téměř všechny výše uvedené funkce. Koncept filtrů  pro celý stroj je  ještě doplněn dvěma dalšími filtry z portfolia ARGO-HYTOS:

Plnící zátka s ventilačním filtrem (5)

Slouží k zavzdušňování a odvzdušňování hydraulické nádrže. Ochranné sítko plnící zátky zabraňuje vstupu velkých nečistot při plnění nádrže např. při doplňování oleje při údržbě nebo opravách.

Sací filtr (6)

Pracovní hydraulika nebyla ze strany sání připojena na zpětný sací filtr, ale nasává olej z nádrže přes separátní bezúdržbový sací filr.

Důvod: pro udržení předepnutí o velikosti cca 0,5 bar na připojení k plnícímu čerpadlu je třeba minimální přebytek mezi zpětným a nasávaným množstvím za všech provozních režimů.

Zavedení do sériové výroby

Protože společnost ARGO-HYTOS vyvíjí a vyrábí veškeré filtry sama, jsou uživatelům ve velmi krátké době k dispozici nejrůznější informace, jako např. charakteristiky tlakové ztráty. Tak byla v katalogové konstrukční řadě E 598 / E 998 vybrána vhodná varianta a vestavěna do kombajnu. Následovaly podrobné testy v reálných podmínkách. Po pozitivním ukončení těchto testů bylo možno začít s přípravou zavedení sériové výroby.

Aby byl nový zpětný sací filtr ještě účinnější, byl v našem případě pro výrobce stroje vyroben na základě katalogového dílce speciální filtr podle specifikace zákazníka. Konstrukční řada E 598 / E 998 disponuje vysoce modulárním konceptem připojení se dvěma modulovými připojovacími deskami, které lze uspořádat vzájemně pootočené o 90°. Tak lze dosáhnout různých připojovacích konfigurací.

The series E 598 / E 998 features a very high modular connection concept with two stackable connecting plates. For the return and suction side, two connecting plate variants are already available in the standard, which can be positioned turned through 90° to each other. Thus, a variety of connection configurations are possible.

Výhody pro zákazníka

  • lepší podmínky při studeném startu zařízení, protože do plnícího čerpadla proudí olej pod mírným přetlakem (zamezení kavitace)
  • méně komponent díky úspoře jednoho filtru
  • snížení nákladů na náhradní díly a údržbu

Je potěšující, když se vedle technických zlepšení zákazníkovi i znatelně sníží náklady za systém.

 

Technical Data

Subscribe newsletter