We produce fluid power solutions

Excelentní přístup k zákazníkům - to je náš cíl

Filtrační vložka

Ventil CETOP

řídící blok systému

Hydraulická nádrž

 Snahy skupiny ARGO-HYTOS sledují s ohledem na požadavky zákazníků a trhu jeden naprosto jasný cíl: zaměřit se na potřeby domácích i mezinárodních zákazníků. Přitom platí, že musíme našim obchodním partnerům stále naslouchat a společně se dopracovat k tomu, jaké potřeby to jsou a jaké jsou požadavky na dlouhodobý obchodní vztah. Tak se nám daří vytvářet vynikající řešení - ať se to týká výrobků samotných nebo způsobů spolupráce. Růst – a to společně s našimi partnery - to je náš cíl. V posledních letech jsme nepřetržité pracovali na portfoliu našich výrobků.

Standardní komponenty a víceméně standardní systémová řešení společnosti ARGO-HYTOS nabízejí široké spektrum pro naše distributory i integrátory systémů - portfolio, nycházející odbyt jak na tradičních trzích Evropy, tak odpovídající požadavkům trhu v Americe a Asii. Díky našim výrobním pobočkám v Německu, České republice, Indii a Číně a dalším pobočkám ALMA (Assembly & Light Manufacturing), mimo jiné i v USA a v Brazílii, nabízíme vynikající lokální podporu. A to nejen v oblasti distributorů/integrátorů systémů, ale i u lokálních a zahraničních zákazníků.
Zejména ti posledně jmenovaní oceňují naše kapacity „přímo na místě“. A tím není míněno jen být zakazníkovi nablízku ve smyslu „Supply Chain“. Mnohem víc to jsou také lokální kompetence, týkající se technického prodeje a aplikační techniky. Zde poskytujeme poradenství: společně s našimi zákazníky tak vznikají „exciting solutions“ pro jejich odbytové trhy: Chceme, aby byli naši zákazníci úspěšní! A to jde jen tehdy, když budeme jasně a přesně reagovat na lokální požadavky velmi rozdílných trhů.
To je právě jedna ze silných stránek společnosti ARGO-HYTOS - být vždy připraven, pomoci zákazníkům svým knowhow ve všech dotčených oblastech, ať již se jedná o zemědělskou techniku, stavební stroje, přes komunální techniku, obráběcí stroje až k důlnictví, těžbě nafty a plynu a výrobě energie.

Pomocí konceptů školení vlastních zaměstnanců i prodejních partnerů a zákazníků si vytváříme povědomí o našich výrobcích, počínaje jejich užíváním až po poskytování servisu zákazníkům OEM. Heslem je tu predictive maitenance, zcela ve smyslu „Customer satisfaction“ , týkající se provozní doby strojů – náš podstatný přínos k image našich zákazníků na trhu. ARGO-HYTOS se zasazuje o řešení budoucnosti, zcela ve smyslu všech těch změn, které současné trendy vyžadují - v neposlední řadě i díky vývoji v souvislosti s Industrie 4.0. Přistupujeme na tyto výzvy – a to již dlouho.  

Na veletrzích, které nás čekají v roce 2017, Vám naše výrobky představíme.

  • SIMA & Agritechnica: inovativní výrobky zemědělské techniky
  • Conexpo: od standardních komponent až po specifická systémová řešení pro stavební stroje
  • Veletrh v Hannoveru: Přehlídka technologií a výkonů

Přijďte, těšíme se, že Vás budeme moci přivítat v našem stánku na veletrhu.

Download Images

 

 

Subscribe newsletter