We produce fluid power solutions

Čištění bagru pomocí OPS 550

OPS

Montáž agregátu

Stávající kontaminace vodou a vzduchem, viditelná jako pěna, před čištěním

Vyhodnocení dat

Úvod

Odstávka stroje se může prodražit. Z tohoto důvodu je v zájmu provozovatelů jeho maximální vytížení. Aby se mu stroj rentoval, vystupňuje provozovatel jeho výkon někdy až na hranici zatížení nebo i za ni. Důsledkem je opotřebení a poruchy, které mohou vyvolat odstávku. Čištění oleje pomocí OPS je rychlý a nenákladný způsob, jak odstranit stopy kontaminace a opotřebení.

Zadání

Bagr má na základě svého stáří a podmínek, ve kterých je provozován, poškozený kryt nádrže. Díky strženým šroubům a netěsnícímu uzávěru pronikla do olejové nádrže voda. Když bylo poškození detekováno, bylo v oleji již velké množství vody. Dalším provozováním stroje se voda dostala do všech částí hydrauliky a vyřadila tak bagr z provozu. Na to byla pověřena servisní firma výměnou oleje. 
Problém tím však vyřešen nebyl, protože velké množství v oleji nerozpuštěné vody se zachytilo v ohybech, v hadicích apod. Zde se voda hromadí a lze ji odstranit, resp. vypláchnout pouze pomocí média, vážícího vodu, které bude cirkulovat hydraulickým okruhem. Protože použitý olej už ale předtím dosáhl maximální hodnoty nasycení vodou, nelze vodu beze zbytku odstranit ani proplachováním. Po naplnění novým olejem a uvedení bagru do provozu nastane po čase stejná situace, jako před výměnou oleje.

Doba, vynaložená na vyprázdnění, vyplachování a nové naplnění bagru se tak vyšplhá na dva dny práce jednoho člověka.
Vezmou-li se pak v úvahu celkové náklady, značně převýší náklady na nový olej:

  1. Bagr nemohl dva dny pracovat, což má za následek ekonomickou ztrátu
  2. Vypustil se olej a musel se zlikvidovat jako speciální odpad
  3. Musel být objednán a naplněn olej nový
  4. Zaměstnanec servisu nemůže v té době plnit žádnou jinou zakázku, protože je permanentně zaměstnán čištěním bagru
  5. Příslušný bagrista musí v této době vykonávat jinou činnost nebo si vzít dovolenou, aby nezpůsobil žádné další náklady

Servis společnosti ARGO-HYTOS má efektivní řešení. Pro čištění oleje používá OPS 550 (Oil Purification System) a vodu, nečistoty a vzduch odstraňuje během jedné pracovní operace.
Obsah oleje v kompletním systému bagru je cca 300 – 400 litrů. OPS byl uveden do provozu s následujícími nastaveními:

Průtok Tlak Teplota 30 l/min - 0,75 bar 50°C

Tato nastavení provede obsluha pouze jednou. Poté pracuje agregát plně automaticky.
Do nádrže se lze díky umístění a výšce bagru dostat pouze pomocí zvedací plošiny. Díky přímému připojení OPS k bagru může být během čištění hydraulika stále v provozu. Protože se olej vysušuje hluboko pod bod nasycení, je schopen stále jímat vodu. Pohybem se vzpěry, výložníky atd. zbavují vody; ta je hnána do nádrže a tam pomocí OPS odstraněna. Při použití byl celý hydraulický systém celkem třikrát kompletně propláchnut a spuštěn. Po odstranění vody a vzduchu reagovala hydraulika rychleji a plynuleji. Celý proces vyžadoval devět hodin. Poté byl olej opět čistý a stroj mohl vykonávat své obvyklé funkce. Proces je plně automatizovaný a systém OPS se kontroluje sám; montér může během čištění provádět jiné činnosti.

Shrnutí

Příklad demonstruje, že systémy OPS jsou jednoduše obslužná a efektivní řešení pro čištění a úpravu kapalin. Systémy OPS nabízejí alternativu ke klasické výměně oleje a pomáhají šetřit náklady za drahou výměnu oleje nebo za odstávky. Experti našeho servisu ARGO-HYTOS Vám rádi pomohou s výběrem vhodného agregátu a s výpočtem Vašich uspořených nákladů.

Technická data

 

 

Subscribe newsletter